Tiêu chí giải thưởng 20 Tháng Chín 2019 1:00:00 SA

Tiêu chí đánh giá Nhóm 6 - Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc

Tiêu chí nhóm 6 (Tải về)

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 6

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG CÓ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP XUẤT SẮC

STT

CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG

1

 

Là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin- truyền thông: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông và tự động hóa.

2

 

Đạt danh hiệu sinh viên giỏi theo cấp độ ưu tiên:

 

 

 

 

Điểm trung bình học lực từ 8.0/10 trở lên (xếp loại Giỏi hoặc tương đương trở lên); Điểm rèn luyện đạt từ 80/100 trở lên (xếp loại Tốt hoặc tương đương trở lên) (Điểm học lực và rèn luyện của năm học 2017 – 2018 hoặc hai học kỳ gần nhất).

 

 

 

 

Không thi rớt hoặc nợ môn trong năm học 2017 – 2018.

3

 

Thành tích, nghiên cứu học tập:

 

 

 

 

Đạt nhiều học bổng liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin- truyền thông: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông và tự động hóa.

 

 

 

 

Có chứng nhận, chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin- truyền thông: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông và tự động hóa.

 

 

 

 

Được nhận làm nghiên cứu sinh ở lĩnh vực Công nghệ thông tin- truyền thông: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông và tự động hóa.

 

 

 

 

Có hoặc tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về Công nghệ thông tin- truyền thông: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông và tự động hóa, cấp trường, cấp thành phố, cấp Nhà nước; ưu tiên các đề tài, sản phẩm hướng đến giải quyết các vấn đề đặt ra trong các chương trình đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

Đạt các giải thưởng trong các cuộc thi lĩnh vực Công nghệ thông tin- truyền thông: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông và tự động hóa.

4

Thành tích hoạt động:

 

 

 

 

Đạt các danh hiệu và bằng khen các cấp (cấp thành quốc gia, cấp thành phố, cấp Đoàn, cấp Hội sinh viên).

 

 

 

 

Tham gia tích cực các hoạt động xã hội (ví dụ các hoạt động Đoàn thể, hội sinh viên, công tác xã hội,....)

5

Giải Sinh viên An toàn – An ninh thông tin:

 

 

 

 

Ngoài các giải đạt đúng tiêu chí trên, Giải Sinh viên An toàn – An ninh thông tin bao gồm các tiêu chí như sau:

 

 

 

 

Bao gồm các tiêu chí ở trên, bắt buộc phải đạt được chứng chỉ, bằng khen trong các cuộc thi An toàn – An ninh Thông tin.

 

 

 

 

Có hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về an toàn an ninh thông tin.

 

 

 

 

Có đóng góp thiết thực cho an toàn an ninh thông tin.

 


Số lượt người xem: 9191    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm