http://ictawards.ict-hcm.gov.vn/Th%20vin%20hnh%20nh/2010-12/LOGO%20ok.png

 Website: www.ictawards.ict-hcm.gov.vn      Email:   ictawards@tphcm.gov.vn    

 THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

 

http://ictawards.ict-hcm.gov.vn/Th%20vin%20hnh%20nh/2010-11/logoict.jpgCơ quan thường trực giải thưởng - Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Số 59, Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3520 2727                      Fax: (028) 3520 2424
Website:
www.ict-hcm.gov.vn      Email:   

stttt@tphcm.gov.vn  

                                                                     

http://ictawards.ict-hcm.gov.vn/Th%20vin%20hnh%20nh/2010-11/logotrungtam.gifĐơn vị thực hiện - Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
Lầu 4, số 26, Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel:  (028) 38.23.3717                      Fax: (028) 3822 3989 

Website: www.icti-hcm.gov.vn     Email:   ttcntttt@tphcm.gov.vn  

 


Mọi thắc mắc về hồ sơ Giải thưởng vui lòng liên hệ:

 

 

Bộ phận nhận hồ sơ: Phòng Dịch vụ Truyền thông

-          Tel:  (08) 38.23.3717 Ext: 216 -218 - 219 

 

 

Tìm kiếm