HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

 

Quý đơn vị đăng ký tham dự Giải thưởng vui lòng thực hiện theo các bước sau:

-         Bước 1: Tải về mẫu Hồ sơ đăng ký tham dự giải và khai báo đầy đủ thông tin trong mẫu hồ sơ.

Bao gồm năm nhóm sau:

  • -         Nhóm 1 - Doanh nghiệp có Sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 2 - Doanh nghiệp có Sản phẩm phần cứng tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 3 - Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 4 - Đơn vị Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 5 - Đơn vị, Cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT - TT của thành phố (Tải về)
  • -         Nhóm 6 - Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc (Tải về)

 

-         Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của Ban Tổ chức bao gồm biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ có liên quan

-         Bước 3: Gửi bộ Hồ sơ của Quý đơn vị về địa chỉ:

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
59 Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

 Hoặc nộp trực tiếp tại: 

       Phòng Kế hoạch tài chính - Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
       59 Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Mọi thắc mắc về hồ sơ Giải thưởng vui lòng liên hệ

-           Bà Lê Thị Thu Hồng - Chuyên viên phòng KHTC

-           Di động: 0906.395.549

-           Điện thoại: (028)35.202727 – 35.202323 (số nội bộ: 338)

-           Fax: (028) 35.202424

-           Email: ltthong.stttt@tphcm.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ làm việc.

 

 

Tìm kiếm