HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

 

Quý đơn vị đăng ký tham dự Giải thưởng vui lòng thực hiện theo các bước sau:

-         Bước 1: Tải về mẫu Hồ sơ đăng ký tham dự giải và khai báo đầy đủ thông tin trong mẫu hồ sơ.

Bao gồm năm nhóm sau:

  • -         Nhóm 1 - Doanh nghiệp có Sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 2 - Doanh nghiệp có Sản phẩm phần cứng tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 3 - Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 4 - Đơn vị Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 5 - Đơn vị, Cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT - TT của thành phố (Tải về)
  • -         Nhóm 6 - Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc (Tải về)

 

-         Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của Ban Tổ chức bao gồm biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ có liên quan

-         Bước 3: Gửi bộ Hồ sơ của Quý đơn vị về địa chỉ:

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
59 Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   


 

 

Hoặc nộp trực tiếp tại: 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
      
Lầu 4, số 26, Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
      Tel:  (08) 38.23.3717                      Fax: (08) 3822 3989

 

Mọi thắc mắc về hồ sơ Giải thưởng vui lòng liên hệ:

Bộ phận nhận hồ sơ: Phòng Dịch vụ Truyền thông

-          Tel:  (08) 38.23.3717 Ext: 217 -218 - 219 

Bộ phận phụ trách chuyên môn về từng nhóm – Tổ Thư ký:

 

 

-         Nhóm 1: Ông Huỳnh Đăng Thanh – Email: hdthanh.stttt@tphcm.gov.vn – Ext: 228

-         Nhóm 2: Ông Lê Phương – Email: lphuong.stttt@tphcm.gov.vn – Ext:229

-         Nhóm 3: Bà Trần Ngọc Minh Vy - Email: tnmvy.stttt@tphcm.gov.vn – Ext:206

-         Nhóm 4: Ông Nguyễn Văn Hậu - Email: nvhau.stttt@tphcm.gov.vn – Ext:233

-         Nhóm 5: Ông Đặng Hữu Hưng- Email: dhhung.stttt@tphcm.gov.vn – Ext:109

-         Nhóm 6: Ông Võ Đức Tân - Email: vdtan.stttt@tphcm.gov.vn – Ext:111

 

Tìm kiếm