Tin tức sự kiện 14 Tháng Bảy 2024 8:56:07 SA
Video Giai thuong CNTT lan 11 (Lan 1)  (30/06/2020)
Vinh danh 23 đơn vị đạt Giải thưởng Công nghệ thông tin-Truyền thông lần thứ 11 năm 2019  (30/12/2019)
  
Đây là những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố.
Thông báo về gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2019  (07/10/2019)
  
Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (Giải thưởng) là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét và trao tặng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển CNTT-TT của thành phố. Cơ quan thường trực tổ chức Giải thưởng là Sở Thông tin và Truyền thông.
Thông báo về gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2019  (07/10/2019)
Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (Giải thưởng) là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét và trao tặng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển CNTT-TT của thành phố. Cơ quan thường trực tổ chức Giải thưởng là Sở Thông tin và Truyền thông.
Tiêu chí đánh giá Nhóm 2 - Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu  (20/09/2019)
  
Tiêu chí Nhóm 2 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 2 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM PHẦN CỨNG TIÊU BIỂU TT Các tiêu chí xét thưởng Thang điểm mẫu (100 điểm) I Tính phổ biến của sản phẩm phần cứng 45 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm