Tin tức sự kiện 26 Tháng Chín 2017 3:26:59 SA
HƯỚNG DẪN THAM DỰ Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần IX (năm 2017)  (09/08/2017)
  
Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng “Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh” ban hành tại Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 26/09/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi là Quy chế Giải thưởng); Căn cứ thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của bộ giáo dục và đào tạo về quy chế đánh giá kết quả rèn luyện ...
THÔNG BÁO Về tham dự Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần IX (năm 2017)  (09/08/2017)
  
THÔNG BÁO Về tham dự Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần IX (năm 2017) Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Giải thưởng) là giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT -TT) do Ủy ban nhân dân thành phố ...
Thông cáo báo chí Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần IX, 2017  (09/08/2017)
  
“Vươn tầm cao mới trên nền công nghệ số”.
Biểu mẫu 1 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu  (09/08/2017)
  
Biểu mẫu 1 (Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN IX Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm phần mềm tiêu biểu A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 1 - Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu  (09/08/2017)
  
Tiêu chí Nhóm 1 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 1 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TIÊU BIỂU (Đính kèm thông báo số 60/TB-STTTT ngày 07/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông) STT Tiêu chí đánh giá I Đánh giá sản phẩm phần mềm 1 Số đơn vị ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm