DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN GIA  GIẢI THƯỞNG

“CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” LẦN THỨ 11 NĂM 2019

(Kèm quyết định số 215/QĐ-STTTT ngày 31/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông)

 

Tổ Chuyên gia nhóm 1. Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

Tổ chuyên gia

1

Bà Võ Thị Trung Trinh

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

Tổ trưởng

2

Ông Trần Minh Triết

Phó  Hiệu trưởng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM

Thành viên

3

Ông  Trần Công Hùng

Phó Trưởng phòng - Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở

tại TP. HCM

Thành viên

4

 Ông Nguyễn Quyền

Phó Tổng Giám đốc

 

Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT

Thành viên

5

Bà Võ Thị Thu Sương

Phó Trưởng phòng CNTT

Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

6

 

Ông Nguyễn Hải Triều

Chuyên viên

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thư ký

 

 

 

 

Tổ Chuyên gia nhóm 2. Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

Tổ chuyên gia

1

Ông Vũ Anh Tuấn

Tổng Thư ký

Hội Tin học TP. HCM

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Anh Thi

Giám đốc

 

Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP. HCM

Thành viên

3

Ông Nguyễn Tuấn Đức

Trưởng phòng, Phòng nghiên cứu đô thị thông minh

 

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. HCM

Thành viên

4

Ông Võ Quế Sơn

Giảng viên Bộ môn Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM

Thành viên

5

Ông Bùi Trọng Tú

Phó Trưởng khoa, Khoa Điện tử -Viễn Thông

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

Thành viên

6

Ông Đỗ Hoàng Anh

Chuyên viên

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

Thư ký

 

 

Tổ Chuyên gia nhóm 3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

Tổ chuyên gia

1

Ông Võ Văn Khang

Phó Chủ tịch

Chi hội An toàn thông tin phía Nam

Tổ trưởng

2

Ông Đỗ Quang Trung

Trưởng Chi nhánh

Chi nhánh Trung tâm Intenet Việt Nam tại TP. HCM

(VNNIC HCM)

Thành viên

3

Ông Đinh Bá Tiến

Trưởng khoa, Khoa CNTT

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM

Thành viên

4

Ông Võ Nguyễn Quốc Bảo

Trưởng Khoa, Khoa Viễn Thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở

tại TP. HCM

Thành viên

5

Ông Lê Minh Dũng

Phó Trưởng phòng,  phòng Bưu chính Viễn thông

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

6

Bà Nguyễn Lê Cẩm Thu

Chuyên viên

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thư ký

 

 

 

Tổ Chuyên gia nhóm 4. Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

 Tổ chuyên gia

1

Ông Lý Minh Tuân

Giám đốc

Trung tâm Công nghệ thông Tin và Truyền thông

Tổ trưởng

2

Ông Lâm Quang Vũ

Phó Khoa, Khoa Công nghệ thông tin 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

Thành viên

3

Ông Nguyễn Trọng Quảng

Phó Giám đốc

Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam (VNPT)

Thành viên

4

Ông Nguyễn Phước Hưng

Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký

Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP. HCM

Thành viên

5

Ông Phí Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

Hội Tin học TP.HCM

Thành viên

6

 

Ông Nguyễn Văn Hậu

 

Chuyên viên

Trung tâm Công nghệ thông Tin và Truyền thông

Thư ký

 

 

 

 

Tổ Chuyên gia nhóm 5. Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

 Tổ chuyên gia

1

Ông Lê Quốc Cường

Phó Giám đốc

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch

 

Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn TP.HCM

Thành viên

3

Ông Ngô Vi Đồng

Phó chủ tịch

 

Hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA),

Chủ tịch Chi hội phía Nam

Thành viên

4

Ông Trần Hữu Dũng

Chủ tịch HĐTV

 

Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung

Thành viên

5

Ông Võ Minh Thành

Trưởng phòng phòng CNTT

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

6

Bà. Phạm Thị Phương Thảo

Chuyên viên

 

Trung tâm Công nghệ thông Tin và Truyền thông

Thư ký

 

 

 

 

 

Tổ Chuyên gia nhóm 6. Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

 Tổ chuyên gia

1

Ông Tân Hạnh

Phó giám đốc

 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở

tại TP. HCM

Tổ trưởng

2

Ông Thoại Nam

Giám đốc

Trung tâm Kỹ thuật toán, Trường Đại học Bách khoa -

Đai học Quốc gia TP.HCM

Thành viên

3

Ông Ngô Quốc Việt

Trưởng khoa CNTT

Trường Đại học Sư phạm  TP. HCM

Thành viên

4

Ông Lê Hoài Bắc

 

Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

Thành viên

5

Ông Đoàn Kim Thành

Giám đốc

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ -

Thành Đoàn TP. HCM

Thành viên

6

Bà Trần Ngọc Minh Vy

Chuyên viên

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thư ký

 

 

Tìm kiếm