TỔ CHUYÊN GIA

GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP.HỒ CHÍ MINH LẦN X


TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 1

 

 Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Bà Võ Thị Trung Trinh

Tổ trưởng

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truye

 

2

Ông Trần Minh Triết

Thành viên

Phó Hiệu trưởng


Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

3

Ông Trần Công Hùng

Thành viên

Phó trưởng phòng

Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ, Học viện Bưu chính Viễn thông TP.HCM

 

4

Ông Nguyễn Anh Thi

Thành viên

Phó Tổng giám đốc

Công ty CP DV Công nghệ Tin học HPT

 

5

Bà Võ Thị Thu Sương

Thành viên Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông

 

6 Ông Đoàn Ái Nghiệp Thư ký
Phó Giám đốc
Trung tâm CNTT-TT TP.HCM
 
           

 

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 2

 

Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Vũ Anh Tuấn

Tổ trưởng

Tổng thư ký

Hội Tin học

 

2

Ông Nguyễn Tuấn Đức

Thành viên

Giảng viên

Trường Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

 

3

Ông Võ Quế Sơn

Thành viên

Giảng viên bộ môn Viễn thông

Khoa Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa TP.HCM

 

4

Ông Bùi  Trọng Tú

Thành viên

Phó trưởng khoa

Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

5

Bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang

Thành viên

Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam tại phía Nam

 

6 Ông Đỗ Hoàng Anh
Thư ký
Chuyên viên
Phòng Hệ thống thông tin - Trung tâm CNTT-TT TP.HCM
 
           

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 3

 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Võ Văn Khang

Tổ trưởng

 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành

Chi hội An toàn thông tin miền Nam

 

2

Ông Trương Hoài Trang

Thành viên

Giám đốc

Công ty Việt Thành Công

 

3

Ông Đỗ Quang Trung

Thành viên


Trưởng Chi nhánh


Trung tâm Internet Việt Nam tại TP.HCM

 

4

Ông Đinh Bá Tiến

Thành viên

Trưởng khoa

Khoa CNTT, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

5

Ông Võ Nguyễn Quốc Bảo

Thành viên

Trưởng khoa

Khoa Viễn thông, Học viện Bưu chính Viễn thông TP.HCM

 

6 Ông Lê Minh Dũng Thư ký
Phó Trưởng phòng
Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông
 
           

 

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 4

 

Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Lê Quốc Cường

Tổ trưởng

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2

Ông Nguyễn Trọng Quảng

Thành viên

Phó Giám đốc

Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam - Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT)

 

3

Ông Nguyễn Phước Hưng

Thành viên

Tổng thư ký

Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

4

Ông Lý Minh Tuân

Thành viên

Giám đốc

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông TPHCM

 

 

5

Ông Phí Anh Tuấn

Thành viên

Phó Chủ tịch

Hội Tin học TPHCM

 

6 Ông Nguyễn Văn Hậu Thư ký Phụ trách phòng Phòng An Ninh mạng, Trung tâm CNTT-TT TP.HCM  
           

 

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 5

 

Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc
đóng góp vào sự phát triển CNTT – TT của thành phố

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Nguyễn Trọng

Tổ trưởng

Chuyên gia


Công nghệ thông tin

 

2

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên

Chủ tịch

Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn TP.HCM

 

3

Ông Ngô Vi Đồng

Thành viên

Phó Chủ tịch

Hội An toàn thông tin Việt Nam, Chủ tịch Chi hội phía Nam

 

4

Ông Trần Hữu Dũng

Thành viên

Chủ tịch HĐTV

Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung

 

5

Ông Võ Minh Thành

Thành viên

Trưởng phòng

Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông

 

6 Bà Mai Thị Phương Vi Thư ký Trưởng Bộ Phận Truyền thông - Sự kiện Phòng Dịch vụ - Truyền thông, Trung tâm CNTT-TT TP.HCM  
           

 

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 6

 

Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Tân Hạnh

Tổ trưởng

 Phó giám đốc

Học viện Bưu chính viễn thông

 

2

Ông Thoại Nam

Thành viên

Trưởng khoa CNTT

Đại học Bách Khoa

 

3

Ông Ngô Quốc Việt

Thành viên

Trưởng khoa CNTT

Đại học Sư Phạm

 

4

Ông Lê Hoài Bắc

Thành viên

Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính

Trường Đại học Khoa hoc tự nhiên TP.HCM

 

5

Ông Đoàn Kim Thành

Thành viên

Giám đốc

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP.HCM

 

6 Ông Võ Đức Tân Thư ký Chuyên viên Phòng Hệ thống thông tin, Trung tâm CNTT-TT TP.HCM  

 

 

 

 

 

Tìm kiếm