TỔ CHUYÊN GIA

GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP.HỒ CHÍ MINH LẦN IX


TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 1

 

 Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Tổ trưởng

Chủ tịch

Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn TP.HCM

 

2

Ông Trần Công Hùng

Thành viên

Phó Trưởng Phòng

Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ,  Học viện Bưu chính Viễn thông TP.HCM

 

3

Ông Trần Minh Triết

Thành viên

Phó trưởng Bộ môn CN phần mềm

Khoa CNTT - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

4

Ông Nguyễn Anh Thi

Thành viên

Giám đốc

Khu Công nghệ Phần mềm - Đại học Quốc gia TP.HCM

 

5

Bà Võ Thị Thu Sương

Thành viên Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin
Sở Thông tin và Truyền thông

 

           

 

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 2

 

Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Vũ Anh Tuấn

Tổ trưởng

Tổng thư ký

Hội Tin học

 

2

Ông Trần Hữu Dũng

Thành viên

Phó Giám đốc

Công ty TNHH Công viên Phần mềm Quang Trung

 

3

Ông Nguyễn Tuấn Đức

Thành viên

Giảng viên

Trường Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

 

4

Ông Huỳnh Phú Minh Cường

Thành viên

Trưởng Bộ môn Viễn thông

Khoa Điện- Điện Tử

Trường Đại học Bách khoa

 

5

Bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang

Thành viên

Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam tại phía Nam

 

6 Ông Võ Nguyễn Quốc Bảo Thành viên Giảng viên Khoa Viễn thông
Học viện Bưu chính Viễn thông TP.HCM
 
           

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 3

 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Võ Văn Khang

Tổ trưởng

 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành

Chi hội An toàn thông tin miền Nam

 

2

Ông Trương Hoài Trang

Thành viên

Giám đốc

Công ty Việt Thành Công

 

3

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Thành viên

Phó Chủ tịch

Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam

 

4

Ông Bùi Việt Dương

Thành viên

Trưởng phòng

Phòng Bưu chính Viễn thông
Sở Thông tin Truyền thông

 

5

Ông Đỗ Quang Trung

Thành viên

Trưởng Chi nhánh

Trung tâm Internet Việt Nam tại TP.HCM

 

           

 

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 4

 

Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Lê Quốc Cường

Tổ trưởng

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2

Ông Nguyễn Trọng Quảng

Thành viên

Phó Giám đốc

Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam - Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT)

 

3

Ông Nguyễn Phước Hưng

Thành viên

Tổng thư ký

Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

4

Ông Lý Minh Tuân

Thành viên

Giám đốc

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông TPHCM

 

 

5

Bà Văn Thị Bích Ty

Thành viên

Trưởng ban Truyền thông

Hội Tin học TPHCM

 

           

 

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 5

 

Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc
đóng góp vào sự phát triển CNTT – TT của thành phố

 

           

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Lê Thái Hỷ

Tổ trưởng

Chuyên gia


Công nghệ thông tin

 

2

Ông Nguyễn Trọng

Thành viên

Chuyên gia

Công nghệ thông tin

 

3

Ông Đào Văn Lượng

Thành viên

Chuyên gia

Công nghệ thông tin

 

4

Ông Võ Minh Thành

Thành viên

Trưởng phòng

Phòng Công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

 

5

Ông Lê Trung Việt

Thành viên

Phó Chủ tịch

Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh

 

           

 

 

TỔ CHUYÊN GIA NHÓM 6

 

Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Chức vụ

 

Đơn vị

 

Ghi chú

1

Ông Tân Hạnh

Tổ trưởng

 Phó Hiệu trưởng

Học viện Bưu chính viễn thông

 

2

Ông Thoại Nam

Thành viên

Trưởng khoa CNTT

Đại học Bách Khoa

 

3

Ông Ngô Quốc Việt

Thành viên

Trưởng khoa CNTT

Đại học Sư Phạm

 

4

Ông Đoàn Ái Nghiệp

Thành viên

Phó Giám đốc

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

5

Ông Lê Hoài Bắc

Thành viên

Phó trưởng khoa CNTT

Trường Đại học Khoa hoc tự nhiên TP.HCM

 

6

Ông Đoàn Kim Thành

Thành viên

Giám đốc

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP.HCM

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm