Danh sách Đơn vị đạt giải qua 6 Lần tổ chức Giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG CNTT-TT TPHCM LẦN I – II – III – IV- V - VI DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG CNTT - TT TP. HỒ CHÍ MINH LẦN I Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu STT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẦM – ...
  Tổng kết giải thưởng Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM Lần VI  (31/08)
  Kết quả Giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông TP.HCM lần VI  (08/11)
Tổng kết giải thưởng Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM Lần V
Sau hơn 3 tháng kể từ khi chính thức thông báo và tiếp nhận hồ sơ (Từ ngày 12 tháng 03 năm 2013 đến ngày 05 tháng 06 năm 2013), tổng cộng đã có 35 doanh nghiệp và 02 cá nhân, 19 hồ sơ của sinh viên tham gia với tổng cộng 68 hồ sơ, cụ thể như sau: Nhóm 1: Tổng cộng có 14 đơn vị với 23 sản phẩm tham gia xét chọn Giải thưởng, trong đó: - 14 ...
  Trao Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.HCM lần V  (21/08)
  Lễ trao “Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) TP.HCM Lần V”  (13/08)
Tổng kết giải thưởng Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM Lần IV
Sau gần 2 tháng kể từ khi chính thức thông báo và tiếp nhận hồ sơ (Từ ngày 24 tháng 02 năm 2012 đến ngày 10 tháng 04 năm 2012), tổng cộng đã thu hút 34 doanh nghiệp và 05 cá nhân tham gia với 43 hồ sơ (chưa bao gồm 30 hồ sơ sinh viên tham dự nhóm giải mở rộng)
  Công ty FAST - Tạo hướng đi riêng để cạnh tranh  (15/08)
  Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT - FPT EGOV kết nối người dân và Chính phủ  (13/08)
Tổng kết giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM Lần III
Sau hơn 3 tháng kể từ khi chính thức thông báo và tiếp nhận hồ sơ (Từ ngày 24 tháng 11 năm 2010 đến ngày 14 tháng 02 năm 2011), tổng cộng đã có 59 doanh nghiệp và 04 cá nhân tham gia, cụ thể như sau: Nhóm 1: Tổng cộng có 24 Công ty với 29 sản phẩm tham gia xét chọn Giải thưởng, trong đó 11 Công ty với 13 sản phẩm đủ tiêu chuẩn ...
  Tôn vinh thương hiệu Máy tính Việt Nam  (21/03)
  Trao 15 giải thưởng CNTT-TT TP.HCM  (21/03)
Tôn vinh 10 tổ chức, 1 cá nhân!
(TGVT, ngày 28/03/2010) Ngày 27/3/2010, tại Công viên Phần mềm Quang Trung, UBND TP.HCM, Sở TTTT đã tổ chức buổi gặp gỡ đầu năm ngành CNTT–TT TP.HCM 2010 và Trao giải thưởng CNTT-TT lần thứ 2. Ngày 27/3/2010, tại Công viên Phần mềm Quang Trung, UBND TP.HCM, Sở TTTT đã tổ chức buổi gặp gỡ đầu năm ngành CNTT–TT TP.HCM 2010 và Trao giải ...
  Tổng kết hồ sơ tham gia Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần II  (12/03)
  Công bố giải thưởng CNTT – TT TP.HCM lần 2  (08/03)
Tổng kết giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần thứ I
Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần thứ 1 năm 2008 bao gồm 4 nhóm giải thưởng với tổng cộng 42 hồ sơ tham gia trong đó có 37 hồ sơ hợp lệ. Các nhóm giải thưởng bao gồm: Nhóm 1: "Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu", Nhóm 2: "Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần cứng tiêu biểu", Nhóm 3: "Doanh ...
 

Tìm kiếm