GIỚI THIỆU      

 

 

GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

I.                 Giới thiệu chung về Giải thưởng

 

Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng chính thức do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức xét và tặng thưởng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông của Thành phố.

II.            Đơn vị tổ chức Giải thưởng

 

1.   Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

 

2.   Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực, ban hành hướng dẫn tham gia giải thưởng, tổ chức đánh giá sơ bộ các hồ sơ tham gia giải thưởng, tham mưu cho UBND Thành phố trong việc tổ  chức xét chọn, quyết định công nhận và tổ chức trao tặng Giải thưởng.

 

3.   Địa chỉ liên lạc của Cơ quan thường trực

Địa chỉ: 59, Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 3520 2727       Fax: (08) 3520 2424  

Website : http://ictawards.ict-hcm.gov.vn   

Email: ictawards@tphcm.gov.vn

 

4.   Đơn vị thực hiện - Tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền Thông TPHCM

Địa chỉ: Lầu 4, 26 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 3823 3717- 3823 3718 (số nội bộ 217-218-219)        Fax: (08) 3822 3989

Website:www.icti-hcm.gov.vn          

Email:  ttcntttt@tphcm.gov.vn

 

5.   Đối tượng tham gia

 

Đối tượng được tham gia Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (sau đây được gọi tắt là Giải thưởng) là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (sau đây được gọi tắt là đơn vị) có tư cách pháp nhân, có đăng ký hay có giấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; các cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người có quốc tịch nước ngoài hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

III.        Cơ cấu giải thưởng

 

a)   Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu.

b)  Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu.

c)   Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu.

d)  Đơn vị  ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu.

e)   Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố.

f)    Sinh viên ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

IV.        Quyền lợi của các Đơn vị, cá nhân được trao tặng Giải thưởng

 

1.   Đơn vị, cá nhân đạt Giải thưởng được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng. Tổng giá trị Giải thưởng là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) cho mỗi Nhóm danh hiệu, được chia cho các đơn vị và cá nhân được xét trao giải thưởng trong nhóm.

2.   Đơn vị, cá nhân, sinh viên đạt Giải thưởng được phép quảng bá, tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ và thành tích của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng, được đại diện cho ngành CNTT-TT Thành phố tham gia các cuộc thi và giải thưởng chuyên ngành cấp quốc gia và quốc tế khác.

 

Tìm kiếm