QUY CHẾ

 

 

 

Xét tặng Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh"

 

 

 

Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông  thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh: HoChiMinhCity ICT ward là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, được Ủy ban nhân dân thành phố xét và trao tặng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển công nghệ thông  tin – truyền thông thành phố.

Quy chế giải thưởng được ban hành tại Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Giải thưởng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức xét chọn, quyết định công nhận và tổ chức trao tặng giải thưởng.

Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên năm 2009, xét tặng thưởng cho 5 nhóm.

Ngày 26/9/2013 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND thay thế cho Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007. Quyết định điều chỉnh quy chế giải thưởng, mở rộng xét tặng thưởng thành 6 nhóm:

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu;

Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu;

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu;

Nhóm 4: Đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông tiêu biểu;

Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố;

Nhóm 6: Sinh viên ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Xem toàn văn Quy chế Giải thưởng tại đây (Tải về)

Tìm kiếm