Tiêu chí giải thưởng 20 Tháng Chín 2019 2:55:00 SA

Tiêu chí đánh giá Nhóm 5 - Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông của Thành phố

 

Tiêu chí nhóm 5 (Tải về)

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 5

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ

 

 

STT

 

CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG

 

I

 

Các tiêu chí đánh giá đối với đơn vị:

1

 

Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao về doanh số, thị phần (so với mặt bằng chung của ngành).

2

Sử dụng lực lượng lao động Công nghệ thông tin – Truyền thông:

 

-         Có tỷ lệ tăng trưởng nhân lực đạt 30% trở lên (đối với doanh nghiệp có tổng số nhân sự từ 100 người trở lên)

 

-         Có tỷ lệ tăng trưởng nhân lực đạt 50% trở lên (đối với doanh nghiệp có tổng số nhân sự dưới 100 người)

3

Đã đạt các chứng chỉ chất lượng của ngành (CMMI, ISO,..)

4

Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, nhân viên đạt đựơc các bằng cấp và chứng chỉ quốc tế.

5

Ứng dụng thành công các công nghệ và quy trình sản xuất mới giúp tăng năng xuất lao động và hiệu quả kinh doanh.

6

Có đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội do thành phố phát động. Có công trình hoặc sản phẩm đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngành CNTT – TT của Thành phố

7

Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động.

 

II

 

Các tiêu chí đánh giá đối với cá nhân:

1

Có sự gắn bó và đóng góp cho ngành CNTT – TT của thành phố trên 10 năm;

2

Có những đề xuất hay quyết sách tác động làm thay đổi quan trọng đối với sự phát triển ngành CNTT của Thành phố;

3

Có công trình về lĩnh vực CNTT được công nhận trong sự phát triển của Thành phố;

4

Có đóng góp đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố;

5

Cá nhân được xã hội, cộng đồng tín nhiệm.


Số lượt người xem: 9034    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm