Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần X 25 Tháng Mười Một 2018 10:15:00 SA

Hoàn tất chấm sơ khảo Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần X năm 2018

Vừa qua, công tác chấm sơ khảo do 06 Tổ chuyên gia đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kết quả chấm sơ khảo sẽ tiếp tục được Hội đồng Giải thưởng xét và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định công nhận và trao tặng Giải thưởng trong thời gian sắp tới.

Sau gần hai tháng kể từ ngày Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo (ngày 23 tháng 8 năm 2018) phát động Giải thưởng Công nghệ thông tin -Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần X năm 2018 với chủ đề “Vì thành phố thông minh, đổi mới, sáng tạo”, Giải thưởng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ tham dự, với tổng số 75 hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

- Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu có 15 sản phẩm tham dự;

- Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu có 8 sản phẩm tham dự;

- Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu có 13 sản phẩm tham dự;

- Nhóm 4: Đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu có 7 đơn vị tham dự;

- Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT Thành phố có 7 đơn vị và 3 cá nhân được đề cử và tham dự;

- Nhóm 6: Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc có 22 sinh viên tham dự 

Vừa qua, các Tổ chuyên gia của 06 nhóm Giải thưởng đã tiến hành họp và chấm điểm các hồ sơ tham gia, đảm bảo bám sát các tiêu chí, quy định của Giải thưởng. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, các chuyên gia đã thống nhất chọn ra những ứng cử viên sáng giá ở từng nhóm của Giải thưởng năm nay để trình lên Hội đồng của Giải thưởng xét duyệt. Đối với các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, Tổ chuyên gia sẽ tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến các đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá thực tế và có báo cáo kết quả đánh giá cuối cùng.

Kết quả đánh giá vòng sơ khảo đã được tổng hợp, báo cáo kết quả đến Hội đồng Giải thưởng tiếp tục thẩm định, đánh giá và tuyển chọn các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trình đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận và trao tặng Giải thưởng.

Kết quả xét chọn Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần X năm 2018 sẽ được công bố tại Lễ trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Họp Tổ chuyên gia Nhóm 1

Họp tổ chuyên gia Nhóm 1

Tổ chuyên gia Nhóm 2 chấm giải thực tế tại đơn vị

Tổ chuyên gia Nhóm 3 họp chấm giải

Tổ chuyên giam Nhóm 4 chấm điểm thực tế tại đơn vị

Tổ chuyên gia Nhóm 5 họp chấm giải

Tổ chuyên gia Nhóm 6 họp xét giải

Phương Vi - Bộ phận truyền thông Giải thường

 

 

 


Số lượt người xem: 7548    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm