Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần VIII 27 Tháng Bảy 2016 10:55:00 SA

Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM lần VIII

 

Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng chính thức do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức xét và tặng thưởng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông của Thành phố.

Hội đồng tuyển chọn do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở ban ngành, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, đại diện Hiệp hội, trường Đại học và một số chuyên gia đầu ngành có trách nhiệm thẩm định các hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng để đưa ra kết luận, đánh giá cuối cùng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định công nhận và trao giải thưởng.

Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần VIII – năm 2016 bao gồm 07 thành viên sau:

 

BTC

 


Số lượt người xem: 5627    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm