Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần III 29 Tháng Mười Một 2010 3:50:00 CH

Đối tượng và Cơ cấu giải thưởng

 Đối tượng được tham gia “Giải thưởng CNTT - TT thành phố Hồ Chí Minh” năm 2010 là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (được gọi tắt là đơn vị) có tư cách pháp nhân, có đăng ký, có giấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; các cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người có quốc tịch nước ngoài hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Cơ cấu giải thưởng

 

1. Giải thưởng được xét và trao tặng cho 5 nhóm Giải thưởng ở các lĩnh vực sau:

(1). Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu.

(2). Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu.

(3). Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu.

(4). Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu.

(5). Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT thành phố

2. Các Đơn vị có thể đăng ký tham gia Giải thưởng cho nhiều nhóm danh hiệu khác nhau trong mỗi nhóm Giải thưởng, tuy nhiên mỗi nhóm danh hiệu chỉ được đăng ký xét và trao giải cho một sản phẩm (trừ nhóm Giải thưởng 4).

3. Các Đơn vị đã được trao Giải thưởng vẫn có quyền được tham gia xét và trao Giải thưởng ở các năm tiếp theo nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc, đáp ứng được tiêu chuẩn và tiêu chí của Giải thưởng nêu tại điều 7 của Thể lệ tham dự.

 


Số lượt người xem: 20277    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm