Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần III 29 Tháng Mười Một 2010 3:40:00 CH

Hội đồng tuyển chọn và Quy trình xét trao giải thưởng

Hội đồng tuyển chọn có trách nhiệm xem xét và thẩm định các Hồ sơ  đăng ký tham gia Giải thưởng để đưa ra kết luận và đánh giá cuối cùng, đề xuất danh sách trao tặng Giải thưởng cho các đơn vị và cá nhân thật sự xứng đáng.....

1.     Hội đồng tuyển chọn có trách nhiệm xem xét và thẩm định các Hồ sơ  đăng ký tham gia Giải thưởng để đưa ra kết luận và đánh giá cuối cùng, đề xuất danh sách trao tặng Giải thưởng cho các đơn vị và cá nhân thật sự xứng đáng.

2.     Chủ tịch Hội đồng điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Trường hợp Chủ tịch  Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Hội đồng làm việc trên nguyên tắc bàn bạc thống nhất của các thành viên có mặt. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự. Các quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng biểu quyết đồng ý.

Quy trình xét trao giải thưởng

3.     Bước 1:

- Đơn vị và cá nhân tham gia Giải thưởng gửi bộ Hồ sơ xét tuyển theo mẫu về Cơ quan thường trực.

- Cơ quan thường trực tóm tắt, phân loại hồ sơ để lựa chọn những hồ sơ đạt tiêu chuẩn quy định. Những hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa phù hợp sẽ được yêu cầu bổ sung, điều chỉnh trong giai đoạn sơ tuyển, các hồ sơ không hợp lệ hay không đủ điều kiện để xét và trao Giải thưởng sẽ bị loại.

- Cơ quan thường trực sẽ mời các chuyên gia tư vấn đánh giá các hồ sơ tham gia Giải thưởng. Ý kiến đánh giá của các chuyên gia sẽ là một trong những cơ sở để cơ quan thường trực tham khảo trong quá trình xét sơ tuyển các hồ sơ tham gia Giải thưởng và bổ sung thêm thông tin cho việc xem xét, thẩm định của Hội đồng tuyển chọn.

- Cơ quan thường trực sẽ có thông báo về kết quả xét hồ sơ cho các đơn vị và cá nhân tham gia Giải thưởng. Việc khiếu nại và xử lý các tranh chấp thực hiện theo điều 10 tại Thể lệ này.

Bước 2: Cơ quan thường trực lập danh sách các hồ sơ đủ tiêu chuẩn và chuyển cho Hội đồng tuyển chọn, đồng thời đăng trên trang tin điện tử của Cơ quan thường trực và trên các phương tiện truyền thông về kết quả sơ tuyển.

Bước 3: Hội đồng tuyển chọn xem xét, thẩm định các hồ sơ theo danh sách để đưa ra kết luận, đánh giá cuối cùng, đề xuất danh sách trao tặng Giải thưởng.

Bước 4: UBND thành phố ra Quyết định công nhận và trao Giải thưởng.


Số lượt người xem: 16002    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm