Biểu mẫu đăng ký hồ sơ tham dự 08 Tháng Tám 2018 1:20:00 SA

Biểu mẫu 6 - Áp dụng nhóm Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc

    Biểu mẫu 6(Tải về)

 

 

HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN

 

GIẢI THƯỞNG CNTT – TT   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN X

 

Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Áp dụng nhóm Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin -  Truyền Thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc

 

 

Họ và tên:                              Giới tính:  Nam o  Nữ o

Ảnh 3x4

chụp 3 tháng

gần đây

 

Ngày sinh:               Nơi sinh:                 Số CMND:     

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

 

Điện thoại nhà:                              Điện thoại di động:              

E-mail:

 

Tên trường Đại học: 

 

Tên khoa: 

 

Lớp:                                                MSSV: 

 

Điểm trung bình học tập học kỳ  năm học 2016 – 2017:                                           

 

 

Tham gia hoạt động ngoại khóa:                                                                       

 

 ....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

Giải thưởng và danh hiệu nhận được trong 2 (hoặc 3) năm gần nhất

 

 ....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

Tham gia các khoá học khác:          

 

 ....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

Hỗ trợ tài chính cho việc học tập từ:

 

o Gia đình          

o Làm thêm

o Khác, hãy nêu rõ:

 

 

Đã từng nhận được học bổng hỗ trợ học tập khác: 

o  Có, hãy nêu rõ (Tương ứng với từng năm học):

o Không

Sở thích:

Sở trường:

Lý do muốn dự tuyển giải thưởng:

 

 ....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

Kế hoạch sau khi tốt nghiệp:

o Tiếp tục học

o Đi làm

 

    Công ty dự định làm, vị trí ứng tuyển và nguyên nhân:                                               

 

 ....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

Cam kết: Tôi xin cam kết tất cả các thông tin được cung cấp trên đây cũng như thông tin trong các giấy chứng nhận kèm theo là chính xác và đầy đủ.

Nếu cố ý cung cấp thông tin sai lệch nhằm mục đích đạt được giải thưởng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày …./…../2018

                                                                                                                                       Chữ ký ứng viên

 

 

 

                                                                  ……………………………………..

 

Người kiểm tra:                                  Ngày nhận đơn ứng tuyển:…./…../2018

 

 

 

 

 
 
 

 Số lượt người xem: 8045    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm