Tiêu chí giải thưởng 22 Tháng Bảy 2017 5:55:21 CH
Tiêu chí đánh giá Nhóm 1 - Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu  (03/08/2016)
Tiêu chí Nhóm 1 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 1 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TIÊU BIỂU Stt Tiêu chí đánh giá I Đánh giá sản phẩm phần mềm 1 Số đơn vị triển khai giải pháp/Tính phổ biến của giải pháp ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 2 - Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu  (03/08/2016)
Tiêu chí Nhóm 2 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 2 DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM PHẦN CỨNG TIÊU BIỂU TT Các tiêu chí xét thưởng I Tính phổ biến của sản phẩm phần cứng 1 Sản phẩm có doanh số cao 2 Sản phẩm có số lượng ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 3 - Doanh nghiệp có dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu  (03/08/2016)
Tiêu chí Nhóm 3 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 3 DOANH NGHIỆP CÓ DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TIÊU BIỂU Stt CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG I Tính phổ biến của dịch vụ 1 Dịch vụ có doanh số cao 2 Doanh nghiệp chiếm ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 4 - Đơn vị Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông tiêu biểu  (03/08/2016)
Tiêu chí Nhóm 4 (Tải về) .ExternalClass17BD6C12537441E19E6F90F114A5C2BD .shape {;} TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 4 ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CNTT – TT TIÊU BIỂU STT Các tiêu chí xét thưởng I Kế hoạch và lộ trình đầu tư CNTT 1 Kế hoạch hằng năm 2 Kế hoạch ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 5 - Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông của Thành phố  (03/08/2016)
Tiêu chí nhóm 5 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 5 ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ 1. Các tiêu chí đánh giá đối với đơn vị: a) Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao về doanh số, thị phần (so với mặt bằng chung của ngành). b) Sử ...
Tiêu chí đánh giá Nhóm 6 - Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc  (03/08/2016)
Tiêu chí nhóm 6 (Tải về) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 6 SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG CÓ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP XUẤT SẮC 1. Là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố. 2. Đạt danh hiệu sinh viên giỏi theo cấp độ ưu tiên: Điểm trung bình học ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm