Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần X 28 Tháng Mười Hai 2018 11:10:00 SA

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ trao Giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần X - năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả “Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM lần thứ 10, năm 2018”. Đây là Giải thưởng chính thức do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và được tổ chức thường niên kể từ năm 2008, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp Công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT hoặc có triển khai ứng dụng CNTT-TT.

Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần thứ 10 được Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chính thức phát động vào ngày 23 tháng 8 năm 2018. Ngày 03 tháng 12 năm 2018, Hội đồng giải thưởng đã họp xét và đánh giá chung khảo các hồ sơ được các Tổ chuyên gia đề xuất trao giải, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký quyết định tặng bằng khen cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần thứ 10 có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Thành phố; sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Sau 10 năm tổ chức, Giải thưởng đã thu hút được nhiều công ty, đơn vị tham gia ở nhiều nhóm khác nhau, chứng tỏ giải thưởng đang ngày càng được quan tâm, ủng hộ. Chủ đề Giải thưởng lần thứ 10, năm 2018 là: “Vì thành phố thông minh, đổi mới, sáng tạo”, gắn với việc Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Đô thị thông minh sẽ tạo cơ hội để thành phố đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, tận dụng dữ liệu mở để hợp tác cùng xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm tiện ích có giá trị cao, kiến tạo môi trường khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp trên nền tảng dữ liệu mở. Đồng thời, thông qua việc hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính và tăng cường hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực, đô thị thông minh sẽ góp phần đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; và cuối cùng là tăng cường sự tham gia quản lý của người dân, tổ chức. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học, công nghệ vào tổ chức quản trị, sản xuất, kinh doanh; khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Giải thưởng năm nay, đã nhận 75 hồ sơ đăng ký tham dự của 6 nhóm, cao hơn so với các năm gần đây (2016, 2017) và đạt mức cao so với mức trung bình hàng năm (trung bình 65 hồ sơ/năm). Cụ thể như sau:

- Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu, có 15 sản phẩm tham gia.

- Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần cứng tiêu biểu, có 08 sản phẩm tham gia.

- Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu, có 13 sản phẩm tham gia.

- Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu, có 07 đơn vị tham gia.

- Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT Thành phố, có 07 đơn vị và 03 cá nhân tham gia.

- Nhóm 6: Sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc, có 22 sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng tại TP.HCM tham gia.

Căn cứ trên kết quả sơ tuyển và đề cử của các Tổ chuyên gia, Hội đồng giải thưởng đã thảo luận, đánh giá và đã đề xuất Ủy ban nhân dân TP.HCM trao tặng bằng khen cho 13 đơn vị, 01 cá nhân xuất sắc cho sự phát triển ngành CNTT – TT của thành phố, cùng 10 sinh viên ngành CNTT - TT có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc.

Nhìn chung, công tác tổ chức năm nay được triển khai tích cực, khẩn trương, với nhiều giải pháp đổi mới, chủ động hướng đến doanh nghiệp, thành phần sản phẩm cũng đa dạng hơn. Trong đó:

Những điểm nổi bật của Giải thưởng CNTT – TT lần 10:

Thứ nhất, có sự điều chỉnh trong phương án chấm điểm cho các nhóm 1, 2, 3 và nhóm 4. Thang điểm có tiêu chí liên quan đến giải pháp giải quyết các nhiệm vụ thuộc Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, tầm nhìn đến năm 2025; hoặc các chương trình Đổi mới Sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố. Bên cạnh đó, có điểm thưởng cho các sản phẩm có ứng dụng kết quả nghiên cứu trong nước, có tính nội địa hóa cao thể hiện được năng lực và trí tuệ Việt.

Thứ hai, Chủ đề của giải thưởng năm nay là “Vì thành phố thông minh đổi mới sáng tạo”. Do đó việc đánh giá xét chọn khen thưởng các sản phẩm tổ chức cá nhân đều được hướng tới các tiêu chí phù hợp với chủ đề của giải. Nhìn chung các hồ sơ tham dự giải thưởng năm nay đều có chất lượng tốt, được sàng lọc, thử thách trên thị trường và hướng tới xây dựng thành phố thông minh đổi mới sáng tạo. Lễ trao Giải thưởng lần 10 kết hợp với chương trình Kỷ niệm 10 năm Giải thưởng, cùng với triển lãm các sản phẩm đã đạt giải trong 10 năm qua. Đây cũng là dịp đặc biệt để tri ân những thành quả và sự đóng góp, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ngày càng tốt đẹp của Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM.

Một số điểm nổi bật về các nhóm tham gia Giải thưởng như sau:

Đối với nhóm 1, 2 và 3 - Doanh nghiệp có sản phẩm phần mềm, phần cứng và dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu:

Điểm nổi bật của Giải thưởng năm nay là Nhóm 1 có nhiều sản phẩm hướng đến xây dựng thành phố thông minh, có nhiều đột phá về chức năng, kiến trúc, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, áp dụng công nghệ BlockChain, ứng dụng trên kiến trúc tổng thể về chính quyền điện tử, xây dựng môi trường tương tác thân thiện, gần gũi giữa người dân và chính quyền. Nhóm 2 có sự tham gia của nhiều sản phẩm phần cứng, tạm gọi là “phần cứng thông minh” trong lĩnh vực dân dụng cũng như trong lĩnh vực phục vụ cho hạ tầng công nghệ thông tin cho thành phố. Ví dụ như khóa thông minh, thiết bị thu thập dữ liệu Internet of Things (IOT), thiết bị xử lý công nghiệp hiện đại trong lĩnh vực chế tạo điện thoại thông minh. Đây là một dấu hiệu đáng mừng, cho thấy sự phát triển tích cực và vươn lên của lĩnh vực phần cứng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm 3 có nhiều dịch vụ giá trị gia tăng phong phú và phù hợp với việc xây dựng thành phố thông minh. Đặc biệt, có những nhân tố mới tham gia giải thưởng, đã có thành tích ấn tượng trên thị trường, như dịch vụ thanh toán điện tử MoMo.

Đối với nhóm 4 - Doanh nghiệp ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu:

Đa phần các đơn vị tham gia đều có những ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền với chuyển đổi số và xây dựng một mô hình doanh nghiệp thông minh hướng tới việc nâng cao hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với nhóm 5 - Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT Thành phố:

Năm nay, giải thưởng đón nhận nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Đặc biệt là góp phần phát triển hạ tầng viễn thông công nghệ thành phố thời kỳ đầu của giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đối với nhóm 6: Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc:

Nhóm 6 có sự tham gia đông đảo của các sinh viên ngành Công nghệ thông tin trong thành phố với thành tích nghiên cứu khoa học rất vượt trội, nhiều sinh viên có bài báo khoa học tầm quốc tế.

Lễ trao Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần thứ 10 và Kỷ niệm 10 năm Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM, tôn vinh những cá nhân, tổ chức gắn bó và đóng góp cho Giải thưởng được tổ chức vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 và được ghi hình, phát sóng lại trên kênh HTV9 vào ngày 06/01/2019. Các thông tin xuyên suốt Giải thưởng được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (www.ict-hcm.gov.vn) và trang Giải thưởng (www.ictawards.ict-hcm.gov.vn).

Chi tiết về thông tin Giải thưởng sẽ được đăng tải, cập nhật trên:

http://www.ictawards.ict-hcm.gov.vn

http://www.ict-hcm.gov.vn

Đơn vị chủ trì:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức:

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:  (028) 3520 2727    Fax: (028) 3520 2424

Website: http://www.ict-hcm.gov.vn/      Email: stttt@tphcm.gov.vn

Đơn vị thực hiện:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông TP.HCM

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:   (028)3823 3717   Fax: (028) 3822 3989

Website: http://www.icti-hcm.gov.vn/    Email: ttcntttt@tphcm.gov.vn


Số lượt người xem: 10749    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm