Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần V 31 Tháng Tám 2015 4:55:00 CH

Tổng kết giải thưởng Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM Lần V

Sau hơn 3 tháng kể từ khi chính thức thông báo và tiếp nhận hồ sơ (Từ ngày 12 tháng 03 năm 2013 đến ngày 05 tháng 06 năm 2013), tổng cộng đã có 35 doanh nghiệp và 02 cá nhân, 19 hồ sơ của sinh viên tham gia với tổng cộng 68 hồ sơ, cụ thể như sau:

Nhóm 1: Tổng cộng có 14 đơn vị với 23 sản phẩm tham gia xét chọn Giải thưởng, trong đó:

- 14 đơn vị với 23 sản phẩm đều đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển

Nhóm 2: Tổng cộng có 03 đơn vị tham dự với 03 sản phẩm, trong đó:

- 03 đơn vị với 03 sản phẩm đều đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển

Nhóm 3: Tổng cộng có 09 đơn vị tham dự với 12 sản phẩm, trong đó:

- 09 đơn vị với 12 sản phẩm đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển

Nhóm 4: Tổng cộng có 05 đơn vị tham dự, trong đó:

- 05 đơn vị đều đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển

Nhóm 5: Tổng cộng có 04 đơn vị và 02 cá nhân tham dự, trong đó:

- 04 đơn vị và 02 cá nhân đều đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển

Nhóm 6: Tổng cộng có 19 sinh viên tham dự, trong đó:

- 18 hồ sơ đều đủ tiêu chuẩn tham gia xét giải

 


 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG 

CNTT-TT TP.HCM LẦN V

 

 

 

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

 

 

STT

 

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

 

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

 

01

Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT

Quản lý Tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital

02

Công ty Giải pháp phần mềm Mặt Trời Xanh

Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Asoft ERP

03

Công ty Cổ phần Misa

Phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN

 

Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

 

 

STT

 

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ROBO

Sản phẩm "Máy bộ ROBO" và “Server ROBO”

02

Công ty Cổ phần Công nghệ SILICOM

Sản phẩm "Máy tính để bàn thương hiệu Việt SingPC"

 

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

 

STT

 

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Dịch vụ Truyền hình trả tiền One TV/FPT Play HD

02

Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ tin học HPT

Dịch vụ tích hợp hệ thống

03

Công ty TNHH GHP Far East

Gia công một phần nghiệp vụ cho doanh nghiệp (Business Process Outsourcing).

 

Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

 

STT

 

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

01

Ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á

Nhóm 5: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT TP.HCM

 

 

STT

 

TÊN CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ

 

 

Danh hiệu

 

01

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đồng Thị Bích Thủy
- Giám đốc chương trình “Innovation support” - Trung tâm xuất sắc John von Neumann, Đại học quốc gia Tp.HCM

Cá nhân

02

Công ty TNHH Cisco Systems Việt Nam

Đơn vị

 

Nhóm 6: Sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc tại TP.HCM

 

 

 

STT 

 

 

TÊN SINH VIÊN

 

 

TÊN TRƯỜNG

 

1

Trương Đại Dương

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

2

Trương Thái Châu

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

3

Nguyễn Ngọc Châu Sang

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

4

Nguyễn Cao Kỳ

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

5

Tạ Thu Thủy

Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM


Số lượt người xem: 17929    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm