Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần II 12 Tháng Ba 2010 3:35:00 CH

Tổng kết hồ sơ tham gia Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần II

Có 28 doanh nghiệp và 03 cá nhân tham gia với  tổng cộng 39 hồ sơ. Cụ thể: Nhóm 1 "Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu" có 10 công ty tham gia với 11 sản phẩm; Nhóm 2: "Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu" có 7 công ty tham gia với 11 sản phẩm; Nhóm 3: "Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu" có 5 doanh nghiệp tham gia; Nhóm 4: "Doanh nghiệp ứng dụng CNTT tiêu biểu" có 03 doanh nghiệp tham gia; và "Tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT thành phố" có 07 tập thể, 03 cá nhân.

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

Có 10 công ty tham gia với 11 sản phẩm:

STT

Tên công ty

Tên sản phẩm

1

Cty Cp Hệ thống Thông tin FPT TP.HCM

Quản lý tổng thể bệnh viện FPT .eHopital.

2

Công ty Cổ Phần MISA

 

MISA Mimosa.NET 2009

3

Công ty Cổ Phần CN Tinh Vân

 

Tinh vân I-Portal Solutions

4

Công ty Tư vấn QT DN Tinh Vân

GP QL tổng thể nhân lực HISTAFF

5

Công ty TNHH TMDV Mắt Bão

 

Hệ thống tòa soạn điện tử

6

Công ty CP Công Nghệ mới Kim Tự Tháp VN

Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp tổng thể Pythis-Erp (PERP)

 

 

Hệ thống thông tin quản lý cảng biển GTOS

7

Công ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp –Fast

Phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

8

Công ty Điện toán và truyền số liệu – VDC

Hệ thống quản lý internet công cộng

9

Công ty CP Tin Học Lạc Việt

Cổng thông tin VP thông minh BIO Portal

10

Công ty CP tập đoàn Vina

Phần mềm quản lý phòng máy internet CSM

 

Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

        Có 7 công ty tham gia với 11 sản phẩm

STT

Tên công ty

Tên sản phẩm

1

Công ty CP ĐT Phát triển Công nghệ ROBO

Máy vi tính

 

2

Công ty CP Công nghệ SILICOM

 

Máy tính để bàn nhãn hiệu SingPC

3

Công ty TNHH máy tính CMS

Máy tính để bàn CMS

 

 

Máy tính xách tay CMS

 

 

 

Máy chủ CMS

 

4

Công ty TNHH TMDV Tin học Anh Phương A.P.C.O.M

Máy tính để bàn APCOM

 

5

Công ty CP TM CN Khai Trí

 

Máy tính để bàn Wiscom Education

6

Công ty CP SX KD Mekong Xanh

 

Máy tính để bàn Mekong Green

 

 

 

Máy tính xách tay Mekong Ibook

 

 

Máy chủ Mekong Server

 

7

Công ty CP FPT Elead

 

Máy tính thương hiệu FPT

 

 

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

        Có 5 doanh nghiệp tham gia

STT

Tên công ty

Tên dịch vụ

1

Công ty TNHH DIGI-TEXX

 

Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số

2

Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC

Cổng thông tin dịch vụ gia tăng MegaVNN plus

 

 

Dịch vụ lưu trữ và chia sẽ trực tuyến - Megashare

3

Công ty TNHH GHP Far East

 

BOP - Gia công quy trình doanh nghiệp

4

Công ty TNHH PA Việt Nam

 

Dịch vụ đăng ký tên miền .vn

5

Công ty CP DV trực tuyến cộng đồng Việt

Ví điện tử Payoo

 

 

Nhóm 4: Doanh nghiệp ứng dụng CNTT tiêu biểu

        Có 03 doanh nghiệp tham gia

 

STT

Tên công ty

1

Công ty TNHH TMDV Mắt Bão

 

2

Công ty CP Thế Giới Số

 

3

Công ty TNHH P.A Việt Nam

 

 

Tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT thành phố

        - Tập thể: 07 tập thể

STT

Tên công ty

1

Tạp chí Thế Giới Vi Tính

 

2

Công ty CP phần mềm FPT

 

3

Công ty CP bệnh viện máy tính quốc tế iCare

 

4

Công ty CP DV CN Tin Học HPT

 

5

CSC Việt Nam

 

6

Công ty CP SX KD Mekong Xanh

 

7

Công ty CP tập đoàn Vina

 

 

- Cá nhân: 03 cá nhân

STT

Họ và tên

Tên đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Trọng

 

Trường CĐ Nghề CNTT ispace

Hiệu trưởng

 

2

Ngô Vi Đồng

 

Công ty CP DV CN Tin Học HPT

Tổng giám đốc

 

3

Nguyễn Kiên Cường

 

Công ty CP SXKD Mekong Xanh

Chủ tịch HĐQT

 


Số lượt người xem: 20383    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm