Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần X 16 Tháng Mười Hai 2018 7:26:40 CH
Họp Hội đồng xét chọn Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần X - Năm 2018  (03/12/2018)
  
Vừa qua, công tác chấm sơ khảo của 06 Tổ chuyên gia đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Dựa vào kết quả chấm sơ khảo, Hội đồng Giải thưởng đã họp và bỏ phiếu bầu chọn cho những đơn vị, cá nhân tiêu biểu xứng đáng nhận được Giải thưởng và sẽ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định công nhận và trao tặng Giải thưởng trong thời gian sắp tới.
Hoàn tất chấm sơ khảo Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần X năm 2018  (25/11/2018)
  
Vừa qua, công tác chấm sơ khảo do 06 Tổ chuyên gia đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kết quả chấm sơ khảo sẽ tiếp tục được Hội đồng Giải thưởng xét và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định công nhận và trao tặng Giải thưởng trong thời gian sắp tới.
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm