Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần IX 13 Tháng Sáu 2024 4:57:32 SA
Kết quả Giải thưởng Công nghệ thông tin-truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần IX, năm 2017  (21/12/2017)
  
Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả “Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM Lần IX, năm 2017”. Đây là Giải thưởng chính thức do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và được tổ chức thường niên kể từ năm 2008. Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT hoặc có triển khai ứng dụng CNTT-TT
Hoàn tất chấm sơ khảo Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần IX năm 2017  (27/10/2017)
  
Vừa qua, công tác chấm sơ khảo do 06 Tổ chuyên gia đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kết quả chấm sơ khảo sẽ tiếp tục được Hội đồng Giải thưởng xét và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định công nhận và trao tặng Giải thưởng trong thời gian sắp tới.
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm