Biểu mẫu đăng ký hồ sơ tham dự 20 Tháng Sáu 2019 4:23:16 CH
Biểu mẫu 1 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu  (08/08/2018)
  
Biểu mẫu 1 (Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN IX Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm phần mềm tiêu biểu A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Biểu mẫu 2 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm phần cứng tiêu biểu  (08/08/2018)
  
Biểu mẫu 2 (Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN X Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm phần cứng tiêu biểu .ExternalClassC51787E8401645DF9EE31246D0A1C0B0 .shape {;} A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Biểu mẫu 3 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu:Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu  (08/08/2018)
  
Biểu mẫu 3 (Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN X Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Biểu mẫu 4 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Đơn vị Ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu  (08/08/2018)
  
Biểu mẫu 4 (Tải về) .ExternalClass86892EC125ED4A8398AA05C062C9F5A5 .shape {;} HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN X Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Đơn vị ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Biểu mẫu 5 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Cá nhân đã có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của Thành phố và Đơn vị đã có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của thành phố  (08/08/2018)
  
Biểu mẫu 5 (Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN X Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của thành phố A. Giới thiệu về cá nhân: Họ ...
Biểu mẫu 6 - Áp dụng nhóm Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc  (08/08/2018)
  
Biểu mẫu 6(Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN X Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Áp dụng nhóm Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc Họ và tên: Giới tính: Nam o Nữ o Ảnh 3x4 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm