Biểu mẫu đăng ký hồ sơ tham dự 22 Tháng Bảy 2017 5:54:33 CH
Biểu mẫu 1 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu  (01/08/2016)
  
Biểu mẫu 1 (Tải về) .ExternalClass5690C7B174EE41BF89D45F5ABB61456E .shape {;} HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm phần mềm tiêu biểu A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Biểu mẫu 2 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm phần cứng tiêu biểu  (01/08/2016)
  
Biểu mẫu 2 (Tải về) .ExternalClassA3CBB1AC60D34943BA52682D419C71B9 .shape {;} HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm phần cứng tiêu biểu A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Biểu mẫu 3 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu:Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu  (01/08/2016)
  
Biểu mẫu 3 (Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Biểu mẫu 4 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Đơn vị Ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu  (01/08/2016)
  
Biểu mẫu 4 (Tải về) .ExternalClass25F61AEECC40487E95FF5EF2AF899EF5 .shape {;} HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Đơn vị ứng dụng Công nghệ thông tin Truyền thông tiêu biểu A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Biểu mẫu 5 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Cá nhân đã có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của Thành phố và Đơn vị đã có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của thành phố  (01/08/2016)
  
Biểu mẫu 5 (Tải về) .ExternalClass50BC2FA8D0424BEB83212C9E98E3D0AD .shape {;} HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của thành phố A. Giới thiệu về cá nhân: Họ ...
Biểu mẫu 6 - Áp dụng nhóm Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc  (01/08/2016)
  
Biểu mẫu 6 (Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VIII Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Áp dụng nhóm Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc Họ và tên: Giới tính: Nam o Nữ o Ảnh 3x4 chụp 3 tháng gần ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm