Biểu mẫu đăng ký hồ sơ tham dự 16 Tháng Tư 2024 5:45:23 CH
Biểu mẫu 1 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu  (16/08/2019)
  
Biểu mẫu 1 (Tải về) HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhóm 1. Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu Cơ quan, đơn vị tham gia:……………………………………………………. Tên sản phẩm:………………………………………………………………... Người nộp hồ sơ:……………………………………………………………... Điện ...
Biểu mẫu 2 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Doanh nghiệp có Sản phẩm phần cứng tiêu biểu  (16/08/2019)
  
Biểu mẫu 2 (Tải về) HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhóm 2. Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu Cơ quan, đơn vị tham gia:……………………………………………………. Tên sản phẩm:………………………………………………………………... Người nộp hồ sơ:……………………………………………………………... Điện ...
Biểu mẫu 3 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu:Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu  (16/08/2019)
  
Biểu mẫu 3 (Tải về) HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhóm 3 . Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu Cơ quan, đơn vị tham gia:……………………………………………………. Tên sản phẩm:………………………………………………………………... Người nộp hồ ...
Biểu mẫu 4 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Đơn vị Ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu  (16/08/2019)
  
Biểu mẫu 4 (Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 11 NĂM 2019 Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Đơn vị ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu A. Giới thiệu về doanh nghiệp: Tên đơn ...
Biểu mẫu 5 - Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Cá nhân đã có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của Thành phố và Đơn vị đã có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của thành phố  (16/08/2019)
  
Biểu mẫu 5 (Tải về) .ExternalClassA910D0AB24534D8DB8B500049F147704 .shape {;} HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 11 NĂM 2019 Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp CNTT-TT của thành phố A. Giới thiệu về cá nhân: Họ ...
Biểu mẫu 6 - Áp dụng nhóm Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc  (16/08/2019)
  
Biểu mẫu 6(Tải về) HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CNTT – TT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN X Áp dụng cho nhóm danh hiệu: Áp dụng nhóm Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm