Tin tức sự kiện 24 Tháng Tư 2012 1:45:00 CH

Tổ chuyên gia thống nhất tiêu chí chấm Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần IV

 

 

Từ ngày 27/3 đến ngày 30/3/2012, tại Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Tổ chuyên gia 5 nhóm Giải thưởng đã tiến hành họp chuẩn bị công tác chấm Giải thưởng Công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT – TT) TP.HCM lần 4.

 

 

 

Sau gần một tuần làm việc, Tổ chuyên gia đã thống nhất thang điểm, cách thức chấm giải, tiêu chuẩn và tiêu chí chấm giải Giải thưởng CNTT – TT TP.HCM lần 4. Bên cạnh đó, Tổ chuyên gia Giải thưởng cũng căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện được trao tặng Giải thưởng quy định tại “Quy chế xét tặng Giải thưởng CNTT-TT thành phố Hồ Chí Minh” để xem xét, đánh giá hồ sơ tham gia Giải thưởng và đề xuất các hồ sơ đạt yêu cầu trình Hội đồng tuyển chọn giải thưởng xem xét, quyết định.

 
 

 

Tổ chuyên gia họp thống nhất tiêu chí, tiêu chuẩn, cách thức chấm giải

 
 Giải thưởng CNTT – TT TP.HCM lần 4 được xét và trao tặng cho 5 nhóm giải thưởng ở các lĩnh vực: Đơn vị có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu; Đơn vị có sản phẩm phần cứng tiêu biểu; Đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu; Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu; Tổ chức hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT Thành phố.
 
 
 
Thành viên tổ chuyên gia họp thống nhất tiêu chí, tiêu chuẩn chấm giải
 
T.VSố lượt người xem: 10708    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm