Thể lệ tham gia 01 Tháng Tám 2016 3:50:00 SA

Thời hạn và thủ tục đăng ký hồ sơ

Các đơn vị tham dự nộp một bộ Hồ sơ tham gia Giải thưởng gồm có:

a)      Đơn đăng ký tham gia giải thưởng theo mẫu

b)     Hồ sơ tham gia Giải thưởng (Kèm theo đĩa CD mô tả chương trình nếu đăng ký nhóm danh hiệu Doanh nghiệp có sản phẩm phần mềm tiêu biểu).

c)       Bản cam kết về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền đối với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị mình.

d)     Bản sao giấy đăng ký kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh (nếu là chi nhánh thì phải bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) đối với doanh nghiệp, quyết định thành lập/giấy phép hoạt động hoặc các văn bản tương tự đối với các đơn vị không phải doanh nghiệp.

e)      Các văn bản xác nhận và giới thiệu của tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, giấy chứng nhận thành tích, bảng điểm và các tài liệu chứng minh khác (nếu có).


 

Thời gian nhận hồ sơ: Bộ Hồ sơ được gửi bằng đường Bưu điện (đảm bảo) hoặc gửi trực tiếp về cơ quan tiếp nhận từ ngày 01/8/2016 đến ngày 30/9/2016 (theo quyết định của Sở TTTT).

 Số lượt người xem: 16170    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm