Thể lệ tham gia 22 Tháng Bảy 2017 5:53:30 CH
Hướng dẫn tham dự Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần VIII (năm 2016)  (12/08/2016)
  
HƯỚNG DẪN THAM DỰ Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần VIII (năm 2016) (Đính kèm thông báo số 34/TB-STTTT ngày 8/8/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông) Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng “Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh” ban hành tại ...
Thông báo Về tham dự Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần VIII, năm 2016  (12/08/2016)
  
THÔNG BÁO Về tham dự Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần VIII (năm 2016) 1. Giới thiệu: Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (Tên tiếng Anh: HoChiMinhCity ICTAward) (sau đây gọi là Giải thưởng) là giải thưởng chính thức trong lĩnh vực ...
Thời hạn và thủ tục đăng ký hồ sơ  (01/08/2016)
Các đơn vị tham dự nộp một bộ Hồ sơ tham gia Giải thưởng gồm có: a) Đơn đăng ký tham gia giải thưởng theo mẫu b) Hồ sơ tham gia Giải thưởng (Kèm theo đĩa CD mô tả chương trình nếu đăng ký nhóm danh hiệu Doanh nghiệp có sản phẩm phần mềm tiêu biểu). c) Bản cam kết về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền đối với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm