Thể lệ tham gia 08 Tháng Tám 2018 3:30:00 CH

HƯỚNG DẪN THAM DỰ Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lần X (năm 2018)

(Đính kèm thông báo số 78 /TB-STTTT ngày 08/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông)

 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về việc tham dự Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.Hồ Chí Minh lần X (năm 2018) (Sau đây gọi là Giải thưởng) như sau:

1.     Giới thiệu chung về Giải thưởng

Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (Tên tiếng Anh: HoChiMinhCity ICT Award) là giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét và tặng thưởng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông của Thành phố.

2.     Đơn vị tổ chức Giải thưởng

2.1.   Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực, ban hành hướng dẫn tham gia giải thưởng, tổ chức đánh giá sơ bộ các hồ sơ tham gia giải thưởng, tham mưu cho UBND Thành phố trong việc tổ  chức xét chọn, quyết định công nhận và tổ chức trao tặng Giải thưởng.

Địa chỉ liên lạc của Cơ quan thường trực:

Địa chỉ: 59, Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3520 2727            Fax: (028) 3520 2424

Website: http://ictawards.ict-hcm.gov.vn    Email:ictawards@tphcm.gov.vn

2.2.   Đơn vị cung cấp thông tin và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền Thông thành phố Hồ Chí Minh.

        ĐT: (028) 3823 3717- 3823 3718 (số nội bộ 106 219)

        Fax: (028) 3822 3989

3.     Đối tượng tham gia

Đối tượng được tham gia Giải thưởng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (sau đây được gọi tắt là đơn vị) có tư cách pháp nhân, có đăng ký hay có giấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; các cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người có quốc tịch nước ngoài hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

4.     Cơ cấu xét chọn và giải thưởng

4.1.     Nhóm Giải thưởng:

      Giải thưởng được xét và trao tặng cho 6 nhóm, theo các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT – TT) như sau:

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu.

Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu.

 

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu.

 

Nhóm 4: Đơn vị  ứng dụng CNTT – TT tiêu biểu.

Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát CNTT  -TT thành phố.

Nhóm 6: Sinh viên ngành CNTT – TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

             Số lượng giải thưởng ở mỗi nhóm danh hiệu sẽ tùy thuộc vào thực tế xét giải nhưng tối đa không quá 5 (năm) giải thưởng cho mỗi nhóm danh hiệu.

4.2.    Quyền lợi của các Đơn vị, cá nhân được trao tặng Giải thưởng:

             Đơn vị, cá nhân đạt Giải thưởng được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen, kèm tiền thưởng theo Quy chế xét tặng Giải thưởng “Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh”.

4.3.     Tiêu chuẩn và và điều kiện tham gia giải thưởng tham khảo tại website: http://ictawards.ict-hcm.gov.vn, email: ictawards@tphcm.gov.vn hoặc liên hệ đơn vị triển khai các công tác tổ chức giải thưởng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền Thông thành phố Hồ Chí Minh. Bà Mai Thị Phương Vi – Phụ trách Truyền thông – Sự kiện, di động: 0908.861.998, Điện thoại: (028) 3823 3717 - 3823 3718 (số nội bộ 219). Email: mtpvi.stttt@tphcm.gov.vn.

4.4.     Bảng tiêu chí đánh giá cụ thể cho nhóm 6 trong phụ lục đính kèm.

5.     Thời hạn và thủ tục đăng ký dự thi

5.1.    Các đơn vị tham dự nộp một bộ Hồ sơ tham gia Giải thưởng gồm có:

a)       Đơn đăng ký tham gia giải thưởng theo mẫu

b)      Hồ sơ tham gia Giải thưởng (Kèm theo đĩa CD mô tả chương trình nếu đăng ký nhóm danh hiệu Doanh nghiệp có sản phẩm phần mềm tiêu biểu).

c)        Bản cam kết về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền đối với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị mình.

d)      Bản sao giấy đăng ký kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh (nếu là chi nhánh thì phải bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) đối với doanh nghiệp, quyết định thành lập/giấy phép hoạt động hoặc các văn bản tương tự đối với các đơn vị không phải doanh nghiệp.

e)       Các văn bản xác nhận và giới thiệu của tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, giấy chứng nhận thành tích, bảng điểm và các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

5.2.    Thời gian nhận hồ sơ: Bộ Hồ sơ được gửi bằng đường Bưu điện (đảm bảo) hoặc gửi trực tiếp về cơ quan tiếp nhận từ ngày 10/8/2018 đến ngày 01/10/2018.

6.     Quy trình xét trao giải thưởng

6.1.    Giai đoạn sơ tuyển hồ sơ tham dự Giải thưởng

a)       Đơn vị và cá nhân tham gia Giải thưởng gửi Bản đăng ký và Hồ sơ xét tuyển theo mẫu về địa chỉ tiếp nhận là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thông tin liên hệ đã nêu tại mục 2 của hướng dẫn này). Đối với Nhóm 6, Hồ sơ xét tuyển do các Trường gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, báo cáo cơ quan thường trực tổ chức giải thưởng là Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, đánh giá.

b)      Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, phân loại hồ sơ để lựa chọn những hồ sơ đạt tiêu chuẩn quy định. Những hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa phù hợp sẽ được yêu cầu bổ sung, điều chỉnh trong giai đoạn sơ tuyển. Các hồ sơ không hợp lệ hay không đủ điều kiện để xét và trao Giải thưởng sẽ bị loại.

c)       Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về kết quả xét hồ sơ cho các đơn vị và cá nhân tham gia Giải thưởng.

6.2.    Giai đoạn xét tuyển

Sở Thông tin và Truyền thông lập danh sách các hồ sơ đủ tiêu chuẩn và chuyển cho Tổ chuyên gia giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông đánh giá làm căn cứ để Hội đồng tuyển chọn giải thưởng đưa ra đánh giá và kết luận cuối cùng; đồng thời đăng trên trang tin điện tử của Cơ quan thường trực và trên các phương tiện truyền thông về kết quả sơ tuyển.

Cơ cấu, thành phần, trách nhiệm của Hội đồng tuyển chọn được quy định tại Quy chế giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Cơ cấu, thành phần, nhiệm vụ của Tổ chuyên gia giải thưởng do Sở Thông tin và Truyền thông quyết định và thành lập.

6.3.    Giai đoạn đánh giá

Căn cứ trên kết quả đánh giá do Tổ chuyên gia giải thưởng đề xuất, Hội đồng tuyển chọn xem xét, thẩm định các hồ sơ để đưa ra kết luận, đánh giá cuối cùng, đề xuất danh sách trao tặng Giải thưởng và chuyển cho Sở Thông tin và Truyền thông.

6.4.    Công nhận kết quả

Căn cứ trên kết luận của Hội đồng tuyển chọn, Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định công nhận và trao Giải thưởng.

7.     Xử lý trường hợp có tranh chấp hay khiếu kiện

7.1.    Trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày công bố thông tin về các hồ sơ có đủ điều kiện xét và trao Giải thưởng được đăng tải, bất kỳ khiếu nại nào về việc vi phạm hoặc tranh chấp bản quyền hoặc vi phạm pháp luật của đơn vị và cá nhân đăng ký tham gia Giải thưởng cần được thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông. Thông báo này phải được lập bằng văn bản có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ địa chỉ kèm theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khiếu nại và được gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông bằng thư bảo đảm.

7.2.    Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, đánh giá mức độ vi phạm của đơn vị và cá nhân. Nếu chứng minh được có sự vi phạm thì hồ sơ của đơn vị và cá nhân đó sẽ bị loại, không được phép tiếp tục tham gia xét chọn. Trường hợp đơn vị và cá nhân tham gia xét chọn có vi phạm pháp luật nghiêm trọng sẽ được yêu cầu giải quyết theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

7.3.    Mọi khiếu nại sau thời hạn nêu trên đều không được Sở Thông tin và Truyền thông xem xét mà chuyển qua xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

8.     Công bố kết quả và trao giải

Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 12/2018. Chương trình chi tiết sẽ được công bố rộng rãi và gửi đến các đơn vị tham gia Giải thưởng.

 

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA GIẢI THƯỞNG

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Số lượt người xem: 10360    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm