GIẢI THƯỞNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2011

 

 

 

Danh sách các đơn vị, cá nhân nhận giải thưởng CNTT-TT năm 2011:

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

Tổng cộng 24 đơn vị, 29 sản phẩm tham gia xét chọn giải thưởng, trong đó: 13 hồ sơ hợp lệ đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển kết quả có 3 đơn vị, 3 sản phẩm được nhận giải.

1/ Sản phẩm: Quản lý tổng thể nguồn nhân lực

    Cty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp TINH VÂN

2/ Sản phẩm: Quản lý tổng thể bệnh viện

    Cty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT

3/ Sản phẩm: Cổng Thông tin điện tử

    Cty Cổ phần Tin học Lạc Việt

   Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

Tổng cộng có 8 đơn vị tham gia với 16 sản phẩm, trong đó: 7 hồ sơ hợp lệ đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển kết quả có 2 đơn vị, 3 sản phẩm được nhận giải.

1/ Sản phẩm: Máy tính để bàn

    Cty TNHH Máy tính CMS

2/ Sản phẩm: Máy tính xách tay

     Cty TNHH Máy tính CMS

3/ Sản phẩm: Máy chủ

    Cty Cổ phần Sản xuất kinh doanh MeKong Xanh

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

Tổng cộng có 8 đơn vị tham gia với 8 sản phẩm, trong đó: 8 hồ sơ hợp lệ, đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển kết quả có 3 đơn vị, 3 sản phẩm được nhận giải.

1/ Dịch vụ “Telehosting” và “Fone VNN”

    Trung tâm Điện toán Truyền số liệu Khu vực II

2/ Dịch vụ Tích hợp hệ thống

    Cty Cổ phần Dịch vụ CN Tin hoc HPT

3/ Dịch vụ ví điện tử Payoo

    Cty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt

      Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

Tổng cộng có 12 hồ sơ tham dự, trong đó: 9 hồ sơ hợp lệ, đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển, kết quả có 4 đơn vị, 4 Công ty được nhận giải.

1/ Cty Cổ phần CNTT và Sáng tạo TIN SÁNG (INFO WORLD SCHOOL)

2/ Cty TNHH MTV Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel)

3/ Cty Cổ phần Phát hành TP HCM FAHASA

4/ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

       Nhóm 5: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển CNTT- TT thành phố

Tổng cộng có 07 tập thể4 cá nhân đăng ký hồ sơ tham dự, trong đó: 11 hồ sơ hợp lệ, đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển, kết quả có 1 cá nhân và 1tập thể được nhận giải.

Tập thể: Tạp chí Thế giới Vi tính (PC World)

Ông: Phạm Văn Bảy

       

 

Mọi chi tiết về thông tin Giải thưởng sẽ được đăng tải, cập nhật liên tục trên:

-     Trang tin: http://hochiminhcity.gov.vn; http://ict-hcm.gov.vn;

http://ictawards.ict-hcm.gov.vn/.

-     Hộp thư điện tử: ictawards@tphcm.gov.vn.

Điện thoại: (08) 3520 2727                      Fax: (08) 3520 2424.

Đơn vị chủ trì:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức:

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3520 2727                                  Fax: (08) 3520 2424

Website: http://www.ict-hcm.gov.vn/                   Email: stttt@tphcm.gov.vn

Đơn vị thực hiện:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3822 3989                                   Fax: (08) 3822 3989

Website: http://www.icti-hcm.gov.vn/                  Email: ttcntttt@tphcm.gov.vn

Trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan truyền thông.

Tìm kiếm