Danh mục giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng 

 

GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH LẦN 6

 

Giải thưởng xét cho 6 nhóm lĩnh vực. Cơ cấu như sau:

 

(1). Đơn vị có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu;

 

(2). Đơn vị có sản phẩm phần cứng tiêu biểu;

 

(3). Đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu;

 

(4). Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu;

 

(5). Tổ chức hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT Thành phố.

 

(6). Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin -  Truyền Thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Tìm kiếm