HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

-       Bước 1: Tải về mẫu Hồ sơ đăng ký tham dự giải và khai báo đầy đủ thông tin trong mẫu hồ sơ. Bao gồm năm nhóm sau:

·         Nhóm 1 - Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu (Tải về)

·         Nhóm 2 - Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu (Tải về)

·         Nhóm 3 - Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu (Tải về)

·         Nhóm 4 - Đơn vị ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông tiêu biểu (Tải về)

·         Nhóm 5 - Doanh nghiệp, Cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT - TT của thành phố (Tải về)

                        -       Bước 2: Nhấn vào  để đăng ký tham dự.

                        -   Bước 3: Điền đầy thông tin đăng ký.

                                 - Lưu ý: Nhưng ô có dấu ( * ) không được bỏ trống.

                        -    Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn nút  để hoàn thành. Sau đó nhấn nút  để trở về trang web.

Tổng số:   
Trang đầu Trang trước
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm