HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

 

Quý đơn vị đăng ký tham dự Giải thưởng vui lòng thực hiện theo các bước sau:

-         Bước 1: Tải về mẫu Hồ sơ đăng ký tham dự giải và khai báo đầy đủ thông tin trong mẫu hồ sơ.

Bao gồm năm nhóm sau:

  • -         Nhóm 1 - Doanh nghiệp có Sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 2 - Doanh nghiệp có Sản phẩm phần cứng tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 3 - Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 4 - Đơn vị Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông tiêu biểu (Tải về)
  • -         Nhóm 5 - Đơn vị, Cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT - TT của thành phố (Tải về)
  • -         Nhóm 6 - Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc (Tải về)

 

-         Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của Ban Tổ chức bao gồm biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ có liên quan

-         Bước 3: Gửi bộ Hồ sơ của Quý đơn vị về địa chỉ:

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
59 Lý Tự Trọng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

Hoặc nộp trực tiếp tại: 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
      
Lầu 4, số 26, Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
      Tel:  (028) 38.23.3717                      Fax: (028) 3822 3989

 

Mọi thắc mắc về hồ sơ Giải thưởng vui lòng liên hệ

-           Bà Mai Thị Phương Vi – Phụ trách Truyền thông – Sự kiện

-           Di động: 0908.861.998

-           Điện thoại: (028)38.23.3717 – 38.23.3718 (số nội bộ: 219)

-           Fax: (028) 38223989

-           Email: mtpvi.stttt@tphcm.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ làm việc.

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

 


Bước 1: Tải mẫu Hồ sơ đăng ký tham dự giải và khai báo đầy đủ thông tin trong mẫu hồ sơ. Bao gồm năm nhóm sau:

Nhóm 1 - Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu (Tải về)

Nhóm 2 - Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu (Tải về)

Nhóm 3 - Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu (Tải về)

Nhóm 4 - Đơn vị ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu (Tải về)

Nhóm 5 - Đơn vị, Cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT của thành phố (Tải về)

Nhóm 6 - Sinh viên ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc (Tải về)

 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của Ban Tổ chức bao gồm biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ có liên quan

 

Bước 3: Gửi bộ Hồ sơ về Cơ quan thường trực, đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Lầu 4, số 26, Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08). 38.23.37.17 - 38.23.37.18 Ext: 217 -218 - 219    Fax: (08).3822 3989

 

 

 

Tìm kiếm