Tiêu chí giải thưởng 08 Tháng Tám 2018 3:50:00 SA

Tiêu chí đánh giá Nhóm 4 - Đơn vị Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông tiêu biểu

Tiêu chí Nhóm 4(Tải về)

  

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO NHÓM 4

ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CNTT – TT TIÊU BIỂU 

 

 

STT

CÁC TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG

I

Hoạch định và Nguồn lực

1.1

Hoạch định chiến lược

 

Hoạch định chiến lược CNTT ngắn hạn

 

Hoạch định chiến lược CNTT trung và dài hạn

1.2

Nguồn nhân lực

 

Có lãnh đạo về CNTT (CIO)

 

Có cán bộ chuyên trách CNTT (chuyên viên quản trị hệ thống, phần mềm ứng dụng,...)

 

Trình độ CNTT của đội ngũ nhân viên (Cao đẳng, Đại học, sau Đại học, khác)

 

Quá trình phát triển, chuẩn hóa đội ngũ nhân sự về CNTT (đào tạo các khóa ngắn, dài hạn chuyên sâu)

II

Ứng dụng CNTT trong đơn vị

2.1

Phục vụ giao dịch với khách hàng

 

Có trang thông tin điện tử giao dịch qua mạng

 

Có hệ thống mail nội bộ

 

Có hệ thống bán hàng qua mạng

2.2

Phục vụ quản lý điều hành nội bộ

 

Có hệ thống quản lý văn bản, điều hành

 

Có hệ thống quản lý lịch công tác

 

Quản lý công việc, kế hoạch

2.3

Hiện thực hóa việc vận hành và sử dụng hệ thống CNTT

 

Quản lý Tài chính, kế toán

 

Quản lý Nhân sự, tiền lương

 

Quản lý Quan hệ khách hàng

 

Khác

III

Tính hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong quá trình quản lý sản xuất, kinh doanh

3.1

Tăng năng suất, tiết kiệm chi phí

3.2

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý kiểm tra giám sát

3.3

Đổi mới chuẩn hóa quy trình

3.4

Tạo sự thuận lợi cho khách hàng trong quy trình phục vụ

3.5

Hỗ trợ cho việc ra các quyết định quản lý, hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược nhằm đạt lợi thế cạnh tranh

IV

Áp dụng các xu hướng mới trong ứng dụng CNTT

4.1

Ứng dụng công nghệ Mạng xã hội

 

Có ứng dụng MXH trong truyền thông, kinh doanh

 

Có áp dụng công nghệ Social listening

 

Khác

4.2

Ứng dụng trên Mobile, IOT

 

Có ứng dụng trên Mobile

 

Có ứng dụng các giải pháp SmartOffice, IOT…

4.3

Ứng dụng Thanh toán trực tuyến,  dựa trên Dữ liệu lớn (BI, Analytics, Big data)

 

Có ứng dụng thanh toán trực tuyến

 

Có ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu để phục vụ thống kê, dự báo…

4.4

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây- (Cloud)

V

Đầu tư bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống

5.1

Có đầu tư giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống doanh nghiệp

 

An toàn an ninh vật lý

 

Đảm bảo an toàn dữ liệu

 

Đảm bảo an toàn an ninh cho ứng dụng

 

Đảm bảo an toàn trong truy cập mạng

 

Đảm bảo an toàn cho thiết bị đầu cuối (Endpoint)

 

Có giải pháp dự phòng đảm bảo cho tính sẳn sàng hệ thống

5.2

Chính sách an toàn, an ninh thông tin

 

Quản lý tài sản thông tin (lưu trữ, bảo mật, truy cập, tránh thất thoát dữ liệu)

 

Quản lý sự cố an toàn thông tin

 

Quản lý về việc tiếp nhận, duy trì và phát triển các hệ thống thông tin

 

Các chính sách tuân thủ và đảm bảo

VI

Các nội dung bổ sung (để xét điểm cộng thêm)

7.1

Doanh nghiệp đã đạt được các chứng chỉ chất lượng của ngành

 

ISO

7.2

Có sự đánh giá tốt của khách hàng, đối tác

 

Bằng khen cấp Bộ, Thành phố

 

Bằng khen Hội chuyên ngành

 

Bằng khen các đơn vị, tổ chức khác

 

  


Số lượt người xem: 9504    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm