Thông cáo báo chí 09 Tháng Tám 2017 7:35:00 SA

Thông cáo báo chí Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần IX, 2017

“Vươn tầm cao mới trên nền công nghệ số”.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ GIẢI THƯỞNG CNTT-TT TP.HCM LẦN IX, 2017
“Vươn tầm cao mới trên nền công nghệ số”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2017,

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo phát động Giải thưởng Công nghệ thông tin -Truyền thông (CNTT-TT) thành phố Hồ Chí Minh lần IX, năm 2017 (ICT AWARDS) với chủ đề “Vươn tầm cao mới trên nền công nghệ số”.

Đây là giải thưởng chính thức do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thường niên từ năm 2008. Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT hoặc có triển khai ứng dụng CNTT-TT.

Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phồ Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo xây dựng và phê duyệt đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Nội dung Đề án hướng đến phục vụ 03 đối tượng chính của đô thị thông minh TP.HCM.  Thứ nhất, đối với chính quyền thành phố, đô thị thông minh sẽ tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đặt nền móng về kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu để gia tăng hiệu quả quản lý nhà nước trên các mặt và lĩnh vực hoạt động, nâng cao chất lượng dự báo và quá trình ra quyết định. Thứ hai, đối với người dân, đô thị thông minh tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, tăng cường các tiện ích phục vụ cho người dân. Thứ ba, với tổ chức, doanh nghiệp, đô thị thông minh sẽ kiến tạo môi trường hoạt động minh bạch, đơn giản, thuận tiện để tổ chức, doanh nghiệp hoạt động, thông qua đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức, doanh nghiệp so với các khu vực khác và thu hút đầu tư cho thành phố.  Đồng thời, doanh nghiệp có thể tận dụng nguồn dữ liệu mở để phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp nhằm xây dựng ngày càng nhiều các dịch vụ tiện ích cùng chung tay với chính quyền củng cố, phát huy và xây dựng đô thị thông minh TP.HCM ngày càng bền vững.

Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức Giải thưởng CNTT-TT thành phố Hồ Chí Minh lần IX nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp Công nghệ thông tin – Truyền thông tiêu biểu, có tác động tích cực đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền, nâng cao chất lượng sống, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững. 

Giải thưởng CNTT - TT thành phố Hồ Chí Minh được xét và trao tặng cho 6 nhóm phân chia theo các lĩnh vực liên quan đến CNTT-TT như sau:

  • Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu;
  • Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu;
  • Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu;
  • Nhóm 4: Đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu;
  • Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT Thành phố;
  • Nhóm 6: Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc. 

THỜI GIAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG LẦN IX:

  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 09/08/2017 đến ngày 30/9/2017.
  • Thời gian đánh giá hồ sơ tham gia Giải thưởng: tháng 10/2017.
  • Lễ trao Giải chính thức: dự kiến vào ngày 24/11/2017.

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức:

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3520 2727 (số nội bộ: 310)
Fax: (028) 3520 2424
Website: 
http://www.ict-hcm.gov.vn
Email: 
stttt@tphcm.gov.vn

Trang thông tin điện tử Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM:

 Website: http://ictawards.ict-hcm.gov.vn;
Email: 
ictawards@tphcm.gov.vn

Đơn vị thực hiện và tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Lầu 4, số 26 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3823 3717 – 3823 3718 (số nội bộ: 219)
Fax: (028) 3822 3989
Website: 
http://www.icti-hcm.gov.vn
Email: 
ttcntttt@tphcm.gov.vn
Lưu ý: các công ty, đơn vị, cá nhân tham gia Giải thưởng hoàn toàn không đóng bất kỳ khoản phí nào.


Số lượt người xem: 7911    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm