Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần VII 16 Tháng Mười Một 2015 2:20:00 CH

Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần VII hoàn thành chấm giải Vòng Chung khảo

Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM lần VII đã đưa ra kết luận, đánh giá cuối cùng, đề xuất danh sách trao tặng giải thưởng và chuyển Cơ quan thường trực trình Uỷ ban nhân dân Thành phố khen thưởng theo quy định.

Ngày 16/11/2015, Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông đã họp để xem xét và thẩm định các hồ sơ hợp lệ và được tổ chuyên gia đề cử. Các thành viên, tổ trưởng các tổ chuyên gia báo cáo công tác vòng sơ tuyển, cân nhắc các trường hợp hồ sơ xuất sắc để Hội đồng đưa ra kết luận, đánh giá cuối cùng, đề xuất danh sách trao tặng giải thưởng và chuyển Cơ quan thường trực trình Uỷ ban nhân dân Thành phố khen thưởng theo quy định.

Sau hơn 2 tháng kể từ khi chính thức thông báo và tiếp nhận hồ sơ (Từ ngày 20 tháng 07 năm 2015 đến ngày 20 tháng 09 năm 2015), tổng cộng đã nhận được 93 hồ sơ đăng ký cụ thể như sau:

Nhóm 1: Tổng cộng có 16 đơn vị với 17 sản phẩm tham gia xét chọn Giải thưởng, trong đó:

- 16 đơn vị với 16 sản phẩm đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển;

Nhóm 2: Tổng cộng có 11 đơn vị tham dự với 17 sản phẩm, trong đó:

- 11 đơn vị với 17 sản phẩm đều đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển;

Nhóm 3: Tổng cộng có 09 đơn vị tham dự với 11 sản phẩm, trong đó:

- 08 đơn vị với 10 sản phẩm đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển;

Nhóm 4: Tổng cộng có 07 đơn vị tham dự, trong đó:

- 05 đơn vị đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển;

Nhóm 5: Tổng cộng có 06 đơn vị04 đề cử cá nhân tham dự, trong đó:

- 06 đơn vị và 04 đề cử cá nhân đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển;

Nhóm 6: Tổng cộng có 31 sinh viên tham dự, trong đó:

- 29 hồ sơ đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển.

Nhìn chung, công tác tổ chức năm nay được triển khai tích cực, khẩn trương, với nhiều giải pháp đổi mới, chủ động hướng đến doanh nghiệp nên số lượng hồ sơ nhiều hơn năm 2014, có nhóm số lượng hồ sơ tăng vọt từ 70% đến 100% (số lượng hồ sơ nhóm 2 tăng 100%, nhóm 4 tăng 75%), thành phần sản phẩm cũng đa dạng hơn, chất lượng sản phẩm dự thi cũng có nhiều cải tiến so với các năm trước.

Sau khi Hội đồng Thống nhất đánh giá và chọn lựa các hồ sơ xứng đáng, cuối cùng, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp để báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố đề xuất xét tặng các danh hiệu của giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông năm 2015.

          Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 25/12/2015 tại Công viên phần mềm Quang Trung.

 


Số lượt người xem: 13891    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm