Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần V 09 Tháng Tám 2013 5:25:00 CH

Kết quả Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP.HCM lần V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2013,Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chính thức công bố kết quả “Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) TP.HCM Lần V”.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2013,Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chính thức công bố kết quả “Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) TP.HCM Lần V”.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG CNTT-TT TP.HCM LẦN V
 
 
STT
 
 
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
 
 
TÊN ĐƠN VỊ
 
 
I
 
 
Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu
1
 
Quản lý Tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital
 
 
Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT
 
2
 
Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Asoft ERP
 
 
Công ty Giải pháp phần mềm Mặt Trời Xanh
 
3
 
Phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN
 
 
Công ty Cổ phần Misa
 
 
 
II
 
 
Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu
1
Sản phẩm "Máy bộ ROBO" và “Server ROBO”
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ROBO
2
Sản phẩm "Máy tính để bàn thương hiệu Việt SingPC"
Công ty Cổ phần Công nghệ SILICOM
 
 
III
 
 
Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu
1
 
Dịch vụ Truyền hình trả tiền One TV/FPT Play HD
 
 
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 
2
 
Dịch vụ tích hợp hệ thống
 
 
Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ tin học HPT
 
3
 
Gia công một phần nghiệp vụ cho doanh nghiệp (Business Process Outsourcing).
 
 
Công ty TNHH GHP Far East
 
 
 
IV
 
 
Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu
1
 
Ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á
 
 
V
 
 
Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT Thành phố
1
Cá nhân
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đồng Thị Bích Thủy
- Giám đốc chương trình “Innovation support” - Trung tâm xuất sắc John von Neumann, Đại học quốc gia Tp.HCM
 
 
V
 
 
Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT Thành phố
2
Tập thể
Công ty TNHH Cisco Systems Việt Nam
 
 
VI
 
 
Nhóm 6: Sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc tại TP.HCM
 
 
 
 
TÊN SINH VIÊN
 
 
TÊN TRƯỜNG
1
Trương Đại Dương
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
2
Trương Thái Châu
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
3
Nguyễn Ngọc Châu Sang
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
4
Nguyễn Cao Kỳ
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
5
Tạ Thu Thủy
Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM
 

 Số lượt người xem: 16734    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm