Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần VI 01 Tháng Chín 2015 10:20:00 SA

Danh sách Đơn vị đạt giải qua 6 Lần tổ chức Giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG CNTT-TT TPHCM LẦN I – II – III – IV- V - VI

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG
CNTT - TT TP. HỒ CHÍ MINH LẦN I

 

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

 

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Tinh Vân

Giải pháp thư viện Điện tử LIBOL

02

Công ty CP Công nghệ mới Kim Tự Tháp Việt Nam

Hệ thống thông tin Quản lý doanh nghiệp PERP

03

Công ty Lạc Việt

Lạc Việt Gsme

04

Công ty hệ thống thông tin FPT

Kết nối Ngân hàng với công ty chứng khoán FPT.SmartConnect


 Nhóm  2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu:

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

 

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty TNHH Máy tính CMS

Máy tính để bàn

02

Công ty TNHH Máy tính CMS

Máy tính xách tay

03

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh MeKong Xanh

Máy tính xách tay

04

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh MeKong Xanh

Máy chủ

 


Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu:

STT

TÊN ĐƠN VỊ

01

Công ty GHP Far East

02

Công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế iCare

03

Công ty TNHH DigiTexx

 

   

Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

STT

TÊN ĐƠN VỊ

01

Ngân hàng TMCP Đông Á

02

Công ty TNHH Mắt Bão

03

Công ty điện thoại Tây thành phố

 ******************DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG
CNTT - TT TP. HỒ CHÍ MINH LẦN II


Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ Phần MISA

MISA Mimosa.NET 2009

02

Công ty CP Công nghệ Tinh Vân

Tinh vân I-portal Solutions.

03

Công ty CP Công nghệ mới Kim Tự Tháp Việt Nam

 

Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp tổng thể Pythis-Erp (PERP).

04

Công ty Điện toán và truyền số liệu – VDC.

 

Hệ thống quản lý Internet công cộng.

 

Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần FPT Elead

Máy tính để bàn Elead

02

Công ty TNHH Máy tính CMS.

 

Máy tính để bàn CMS

03

Công ty TNHH Máy tính CMS

Máy tính xách tay CMS

 

 

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ Phần tập đoàn Vina

 

Mạng xã hội Zing Me.

 


Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

01

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn

02

Công ty Du lịch tiếp thị và giao thông vận tải – VietTravel.

 

Nhóm 5: Tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT thành phố

 

 

STT

 

TÊN CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ

 

DANH HIỆU

01

Tiến sĩ Nguyễn Trọng.

Cá nhân

02

Công ty phát triển CVPM Quang Trung

Tập thể


*********************

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG
CNTT - TT TP. HỒ CHÍ MINH LẦN III

 

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp TINH VÂN

Sản phẩm “Quản lý tổng thể nguồn nhân lực”

02

Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT

Sản phẩm “Quản lý tổng thể bệnh viện”

03

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

Sản phẩm “Cổng thông tin điện tử”


Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty TNHH Máy tính CMS

Sản phẩm máy tính để bàn

02

Công ty TNHH Máy tính CMS

Sản phẩm máy tính xách tay

03

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh MeKong Xanh

 

Sản phẩm máy chủ

 

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

 

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực II

Dịch vụ “Telehosting” và “FoneVNN”

02

Công ty CP Dịch vụ CN Tin học HPT

Dịch vụ Tích hợp hệ thống

03

Cty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt

Dịch vụ ví điện tử Payoo

 


Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

01

Công ty CP CNTT và sáng tạo Tin Sáng (INFO WORLD)

02

Công ty TNHH MTV Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel)

03

Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa)

04

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

 

 

Nhóm 5: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT TP.HCM

 

 

 

STT

 

TÊN CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ

 

DANH HIỆU

01

Ông Phạm Văn Bảy

Cá nhân

02

Tạp chí Thế giới Vi tính (PC World)

Tập thể

 

*****************************


 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG

CNTT-TT TP.HCM LẦN IV


Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần MISA

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

02

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Hệ thống thông tin chính quyền điện tử FPT.Gov

03

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp - Chi nhánh tại TPHCM

Phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện Fast Business(ERP)


Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ Phần Công nghệ Silicom

Máy tính để bàn thương hiệu Việt SingPC

02

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ ROBO

Máy tính để bàn ROBO, máy chủ ROBO

 


Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty TNHH GHP Far East

Gia công quy trình doanh nghiệp

02

Công ty Cổ phần VNG

Website thương mại điện tử (website: 123mua.vn)

03

Cty TNHH DIGI - TEXX

Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số

 


 

Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

01

Công ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung

02

Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam

03

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên

04

Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách TPHCM – FAHASA

 

 

Nhóm 5: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT TP.HCM

 

 

STT

 

TÊN CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ

 

DANH HIỆU

01

Ông Lê Trường Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Cá nhân

02

Ông Trần Thành Trai
- Cố vấn khoa CNTT ĐH Mở Tp HCM

Cá nhân

03

Tập thể Intel Việt Nam

Đơn vị

04

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

Đơn vị

01

Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh

Đơn vị

 

 

Nhóm giải mở rộng: Sinh viên đang theo học ngành CNTT-TT tại TP.HCM có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc

 

STT 

 

TÊN SINH VIÊN

 

TÊN TRƯỜNG

1

Nguyễn Thị Vân Phương

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

2

Trần Thế Sĩ

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

3

Đoàn Duy

Khoa Kỹ thuật Máy tính – Trường Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM

4

Đàm Thị Mỹ Châu

Khoa Khoa học Máy tính – Trường Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM

5

Nguyễn Ngọc Hiến

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

 

**********************

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG

CNTT-TT TP.HCM LẦN V

 

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT

Quản lý Tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital

02

Công ty Giải pháp phần mềm Mặt Trời Xanh

Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Asoft ERP

03

Công ty Cổ phần Misa

Phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN

 

 

Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ROBO

Sản phẩm "Máy bộ ROBO" và “Server ROBO”

02

Công ty Cổ phần Công nghệ SILICOM

Sản phẩm "Máy tính để bàn thương hiệu Việt SingPC"

 

 

 

 


Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Dịch vụ Truyền hình trả tiền One TV/FPT Play HD

02

Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ tin học HPT

Dịch vụ tích hợp hệ thống

03

Công ty TNHH GHP Far East

Gia công một phần nghiệp vụ cho doanh nghiệp (Business Process Outsourcing).


 

Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

01

Ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á

Nhóm 5: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT TP.HCM

 

 

STT

 

TÊN CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ

 

Danh hiệu

01

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đồng Thị Bích Thủy
- Giám đốc chương trình “Innovation support” - Trung tâm xuất sắc John von Neumann, Đại học quốc gia Tp.HCM

Cá nhân

02

Công ty TNHH Cisco Systems Việt Nam

Đơn vị

 

Nhóm 6: Sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc tại TP.HCM

 

 

STT 

 

TÊN SINH VIÊN

 

TÊN TRƯỜNG

1

Trương Đại Dương

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

2

Trương Thái Châu

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

3

Nguyễn Ngọc Châu Sang

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

4

Nguyễn Cao Kỳ

Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

5

Tạ Thu Thủy

Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM

 **********************

 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG  

CNTT-TT TP.HCM LẦN VI


 

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân

Giải pháp thư viện điện tử - thư viện số Libol 6.0

02

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)

Fast Accounting 11 - PM kế toán dành cho DN vừa và nhỏ

03

Công ty Cổ phần MISA

Phần mềm quản lý hộ tịch HOTICH.VN

04

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)

Giải pháp ERP trên nền tảng Web-FAST business online

05

Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ

Giải pháp phần mềm điều hành doanh nghiệp và quản lý thi công công trình iBOM v3.0

 

 

Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch  - Đại học Quốc gia TP.HCM (ICDREC)

Hệ thống giám sát Container CTS-01

02

Công ty TNHH Công nghệ Thế giới Thông minh

Hệ thống thẻ sinh viên/ học sinh thông minh - sCampus

03

Công ty Cổ phần Công nghệ Định vị Sài Gòn Track

Thiết bị giám sát hành trình dành cho ôtô X200

04

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Máy tính đề bàn, Máy chủ thương hiệu VTB


 

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

SẢN PHẦM – DỊCH VỤ

01

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Dịch vụ hạ tầng trên nền điện toán đám mây

02

Công ty Cổ phần NAHI

Giải pháp NAHI Kids

03

Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)

Dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA và Dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT-Invoice

 

 


 

Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

 

STT

 

TÊN ĐƠN VỊ

01

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel)

02

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí (PETECHIM JSC)

03

Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin - TNHH MTV

 

 


Nhóm 5: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT TP.HCM

 

 

STT

 

TÊN CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ

 

DANH HIỆU

01

Tiến sĩ Trần Hà Nam

Cá nhân

02

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Tập thể

 

Nhóm 6: Sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc tại TP.HCM

 

 

 

STT

 

TÊN SINH VIÊN

 

TÊN TRƯỜNG

1

 Nguyễn Trí Hải

Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM

2

 Lê Yên Thanh

Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM

3

 Đàm Nguyễn Trọng Nhân

Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM

4

 Phạm Đức Minh

Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM

5

 Phạm Hoàng Long

Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM

 

 

 

 

 

 Số lượt người xem: 17560    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm