Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần I 01 Tháng Hai 2023 10:45:18 CH
Tổng kết giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần thứ I  (01/10/2009)
  
Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần thứ 1 năm 2008 bao gồm 4 nhóm giải thưởng với tổng cộng 42 hồ sơ tham gia trong đó có 37 hồ sơ hợp lệ. Các nhóm giải thưởng bao gồm: Nhóm 1: "Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu", Nhóm 2: "Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần cứng tiêu biểu", Nhóm 3: "Doanh ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm